Annons

Skärpta naturhänsyn i de nya FSC-reglerna

Ett förslag till en ny svensk FSC-standard för hållbart skogsbruk är nu ute på remiss. Kraven på miljö- och naturhänsyn i skogsbruket har skärpts, men är det tillräckligt?

Rävens dvärgbandmask ovanlig – liten smittrisk

Oro uppstod bland naturälskare för fem år sedan efter larm om att rävens dvärgbandmask hittats i landet. Noggrann övervakning har sedan dess visat att risken att smittas av denna parasit är ytterst liten, utom i några få avgränsade områden.

Sveriges Natur kan bli Årets Tidskrift

Sveriges Natur kan utses till Årets Tidskrift. Tidningen har blivit nominerad till det prestigefyllda priset av branschorganisationen Sveriges Tidskrifter.

Vad händer med strandskyddet?

När Alliansen lämnade de bostadspolitiska samtalen i juni presenterade regeringen ett eget program den ska göra till sin politik. Regeringen ska bland annat tillsätta en utredare som ska se över en del av strandskyddet. Men utredaren dröjer.

Karolina Skog: Sjötrafik ska ersätta lastbilar

Den trafik som i dag går via tunga lastbilar bör i största möjliga mån styras om till sjö.

Det är miljöminister Karolina Skogs recept för att bryta trenden med ökande koldioxidutsläpp i Sverige.

Fortsatt statsstöd till palmolja i biodiesel

Miljöminister Karolina Skog ser inga möjligheter ta bort statsstödet till palmoljebaserad biodiesel.
– Beskattningsmodellerna är mycket mer generella än så, säger hon till Sveriges Natur.

Genombrott för energi från konstgjorda löv

Konstgjorda löv som härmar växternas fotosyntes kan kanske bidra till att skapa hållbarare bränslen. Ny teknik visar att det är möjligt att på konstgjord väg fånga in koldioxid från luften, splittra vatten i väte och syre och bilda kolväten som sen kan driva exempelvis en gasturbin.

Vattenkriget vid Untra

Hur ska vattenkraftverken miljöanpassas för fisk och en mer levande natur? Kring Untra i Nedre Dalälven utspelar sig en segsliten och prestigeladdad miljöstrid.

Dagen gryr i litiumland

Efterfrågan på litium väntas öka kraftigt i takt med att allt fler väljer att köra eldrivna bilar. Frågan är hur grön denna lättmetall egentligen är, eller kan bli?

Mytomspunnen trollslända nu kartlagd

2012 rapporterades rekordmånga exemplar av tundratrollsländan i norra Sverige. Men klimatförändringar kan ge den rödlistade arten ovälkommen konkurrens.