”Naturskyddsföreningens största potential är att vara fri från Svanen”

Naturskyddsföreningen har mer att vinna på att stå utanför miljömärkningen Svanen, menar författaren till debattartikeln. FOTO: Getty Images

Debatt

”Naturskyddsföreningens största potential är att vara fri från Svanen”

Naturskyddsföreningen borde stå fri från miljömärkningen Svanen. Annars finns det risk att föreningens egen miljömärkning försvagas. Det menar Rune Leithe, miljökonsult och jägmästaren, i en debattartikel om Naturskyddsföreningens medverkan i Svanens miljömärkningsnämnd.

Bra Miljöval är en av världens tuffaste fristående miljömärkningar. Jag har erfarenhet från både Svanen och EU-blomman och där gäller det motsatta, trots att det står inskrivet att man skall vara oberoende från industrin. Det värsta exemplet nämnde Magnus Hedenmark i sitt debattinlägg då Svanen bestämde sig för att öka mängden tillåten klor i mjukpappersprodukter efter påtryckningar från finsk skogsindustri. Trots att tekniken att tillverka klorfritt papper funnits sedan mitten på 90-talet har man inte ställt om produktionen. Detta på grund av att Svanens kraven varit så låga att alla massaproducenter i Norden idag med lätthet klarar nivån. Det är just detta som skulle vara miljömärkningens förträfflighet. Att trycka på industrin till förändring mot en bättre miljö. Här har det blivit tvärtom. Hade Svanen följt sina egna regler hade vi varit ett stort steg närmare en totalt klorfri produktion av pappersmassa.

Ingen större skillnad

Idag är det ingen större skillnad i kraven från Svanen jämfört med EU-blomman. Förutom en viss förskjutning i tiden harmoniserar kriterierna med varandra. Något som man också officiellt uttrycker är ett önskemål. Det är heller inte så konstigt då ofta samma personer sitter i respektive nämnder/kommittéer. När nu Naturskyddsföreningens representant sitter i Svanens miljömärkningsnämnd och därmed indirekt i EU blommans, samtidigt är ansvarig för Bra miljöval, riskerar Naturskyddsföreningens miljömärkning att försvagas i linje med Svanen. Det är väldigt lite en miljöorganisation kan sätta upp mot industrins påtryckningar gentemot risken att förlora en licensbetalare. Jag har själv suttit med i EU blommans grupp för revidering av kriterier för pappersprodukter ett antal år. Trots att jag representerade 130 miljöorganisationer från hela världen var det sällan vi hade något att sätta upp mot att industrin inte gick med på kraven, även om det bara var en enstake fabrik som skulle falla bort.

Stor spridning

Både Svanen och Eu blomman har stor spridning och många licenser som ger stora intäkter. Risken att förlora licenser hindrar båda märkningarna att stärka kraven. Detta uttrycks helt öppet. Exemplet med klorblekning ovan visar också tydligt på detta.
Som Svanen fungerar idag är det av yttersta vikt att Bra miljöval finns som det tuffare alternativet.
Naturskyddsföreningens största potential är att vara fri från svanen och i stället vara ett strå vassare. Om det inte finns något bättre alternativ till Svanen försvagas miljömärkningens roll.

Rune Leithe 
Miljökonsult och Jägmästare
European Environmental Burea, EEB
European Consumer organisation, BEUC
Expert i revisionen av EU-blommans papperskriterier

Detta är ett inlägg i en aktuell debatt. Åsikterna i artikeln är artikelförfattarens. Syftet med debattartiklar på Sveriges Natur är att väcka debatt i en aktuell fråga. Vill du också skriva en debattartikel, eller svara artikelförfattaren?
Kontakta vår debattredaktör Malin Crona.

Tidigare inlägg i debatten:
Debatt: Ska föreningen fortsätta samarbeta med Svanen?

Replik: Föreningen tar ställning om frågan kommer

Replik: Problemet är att Svanen accepterar annan el än miljömärkt

Replik: Vi kommer att lyfta frågan om energins miljökvalitet

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter