Investerare kräver klimatåtgärder

Flera tunga investerare står bakom ett klimatupprop. FOTO: Getty Images

Investerare kräver klimatåtgärder

Världen riskerar en stor finanskris om inget görs åt klimatförändringarna. Nu kommer krav från lite oväntat håll när världens stora investerare går ihop och kräver åtgärder.

Det brukar talas om att näringslivet behöver engagera sig mer i klimatfrågan, både med pengar och arbetssätt. Det ser ut som om världens stora investeringsbolag håller med. Nu har de gjort gemensam sak för att kräva klimatåtgärder.

Sammanlagt har 415 investerare som sitter på totalt 32 biljoner dollar skrivit på ett upprop, Global Investor Statement, där de uttrycker sitt stöd för Parisöverenskommelsen och kraftfullt uppmanar världens regeringar att snabbt genomföra de åtgärder som krävs.

Snabba på privata sektorn

Politiken skickar signaler och skapar incitament som styr kapitalflödena i den globala ekonomin, skriver företagen som lyfter fram att politikerna måste skapa ramverk som stöttar investeringar som inte är kolintensiva, som möjliggör investeringar för klimatanpassning och som skapar bra övergångar för personal och samhällen som påverkas.

Deras viktigaste krav, förutom att man måste nå målen i Parisöverenskommelsen, är att snabba på den privata sektorns investeringar i övergången till att använda mindre kol. Samt att man måste ställa hårdare krav på företagens klimatrelaterade finansiella rapportering, så att klimatrisker får ett tydligt pris.

De uttrycker också sin oro över att världen ligger efter när det gäller målet om två eller helst 1,5 graders temperaturökning och påpekar att det finns ett tydligt glapp när det gäller ambitionsnivån där genomförandet av de nuvarande nationella handlingsplanerna skulle leda till oacceptabelt stora temperaturökningar, vilket också skulle ha väldigt negativa ekonomiska konsekvenser.

Risk för ny finanskris

De som skrivit under uppropet är bland andra några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare men också andra aktörer med stora tillgångar som kyrkor och insamlingsorganisationer. Några av de svenska undertecknarna är Alecta, flera av AP-fonderna, Handelsbanken och Svenska kyrkan.

Under det pågående klimatmötet i Polen har investerarna också gått ut och varnat för risken för en ny finanskris, flera gånger större än den 2008. Varningen riktade sig till världens regeringar och handlade om skyndsamma utsläppsminskningar och utfasning av kol. Subventioner till fossila bränslen måste upphöra och istället lämna plats för höga skatter på koldioxid.

Flera av bolagens företrädare har också uttalat sig om de allvarliga riskerna med klimatförändringarna och de stora kostnaderna om man inte handlar snabbt, liksom om de stora möjligheterna för både tillväxt och fler jobb i en grönare ekonomi.

LÄS MER: Filantroper lovar miljarder till klimatet

LÄS MER: Bill Gates satsar på klimatinanpassning

LÄS MER: Finansjättar kan spela viktig roll för klimatet

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter