Nominerad till Årets Tidskrift 2022 och Publishingpriset 2022

”En miljöbudget i sverigedemokratisk riktning”

I Svergedemokraternas budgetmotion fanns det många miljöpolitiska förslag som liknar de som kom med i Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budget. Ett miljöpolitiskt förslag som dock saknas från Sverigedemokraterna är en ändring av reduktionsplikten. FOTO: Malin Crona/Getty Images

”En miljöbudget i sverigedemokratisk riktning”

Sverigedemokraterna valde efter att deras egna budgetförslag fallit i riksdagen att bryta praxis och stödja Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budgetförslag. I och med det fick Sverigedemokraterna igenom många av sina egna miljöpolitiska förslag.

  • Minskade anslag till Miljöbudgeten
  • Nej till flygskatt
  • Stopp för nyckelbiotopsinventeringen
  • Slopad elfordonspremie
  • En satsning på forskning och miljöteknik
  • Internationella klimatinvesteringar (CDM)
  • Satsningar på bättre havsmiljö

Det är några delar av sakinnehållet som är med i Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budget som har röstats igenom av riksdagen. Samma innehåll går även att hitta i Sverigedemokraternas budgetförslag för 2019.

Större delen av Sverigedemokraternas miljöpolitik har röstats igenom i riksdagen i och med att Moderaternas och Kristdemokraternas budget gick igenom.

Jag vill säga att det är en miljöbudget som går i sverigedemokratisk riktning. Det är något som vi får för att Sverigedemokraterna tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna i praktiken nu har formerat ett konservativt block, i alla fall när det kommer till budgetbehandlingen, sa Martin Kinnunen, Sverigedemokraternas miljöpolitiske talesperson, när anslagen till utgiftsområde 20 – miljö och naturvård debatterades i riksdagen i tisdags.

Ingen från varken Moderaterna eller Kristdemokraterna bemötte uttalandet under debatten, men till Sveriges Natur säger de så här:

– Vi håller inte med om den bedömningen. Kristdemokraternas och Moderaternas budgetreservation har sin bas i alliansens reformagenda. Vi har lagt fram en budgetreservation som ersätter en miljöpolitik som haft begränsad eller ingen effekt på klimatet med nya miljöreformer. Vi står fast vid vårt besked att inte samarbeta med SD, säger Kristdemokraternas presschef, Sara Hummerdal.

– Moderaterna och Kristdemokraterna har utformat sitt budgetförslag med Alliansens valmanifest som utgångspunkt. M och KD har presenterat en ambitiös miljö- och klimatpolitik som gör upp med den rödgröna symbolpolitiken och som tar viktiga steg för att nå våra nationella klimatmål, som Sverigedemokraterna som enda parti inte står bakom, säger Moderaternas miljöpolitiske talesperson, Maria Malmer Stenergard.

Ändring av reduktionsplikten – något Sverigedemokraterna saknar

Sverigedemokraterna vill slopa en stor del av reduktionsplikten, som innebär att bensin och diesel ska ha en viss andel förnybart bränsle. En stor del av det inblandade bränslet har kommit från PFAD och palmolja vilket Sveriges Natur tidigare rapporterat om.  Nu har dock regeringen satt ned foten och från och med juli 2019 kommer inte spårbar PFAD att omfattas av skattelättnader.

LÄS MER: Stopp för skattelättnader för produkt av palmolja

Sverigedemokraterna ifrågasätter miljönyttan med reduktionsplikten och menar att den inte minskar utsläppen av växthusgaser samtidigt som den driver upp priset på bränsle på grund av skattelättnader på biodrivmedel.

Men att ta bort reduktionsplikten finns inte med i Moderaternas och Kristdemokraternas budget.

När anslagen till utgiftsområde 20 – miljö och naturvård debatterades i riksdagen valde Martin Kinnunen (SD) att debattera reduktionsplikten med Centerpartiets Magnus Ek, men inte med Moderaterna eller Kristdemokraterna.

LÄS MER: Två miljarder kronor mindre till miljön

Läs mer om politiken efter valet 2018

Så blir miljöpolitiken med nya regeringen
Så påverkas miljöpolitiken av regeringsuppgörelsen
Två miljarder kronor mindre till miljön
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter