Nominerad till Årets Tidskrift 2022 och Publishingpriset 2022

Så påverkas miljöpolitiken av regeringsuppgörelsen
Rosenbadsbyggnaden i solsken.

Här är miljöpolitiken i uppgörelse mellan S, MP, L och C. FOTO: Getty Images

Så påverkas miljöpolitiken av regeringsuppgörelsen

Vänsterpartiet kommer att släppa fram Stefan Löfven i statsministeromröstningen i riksdagen på fredag. Så här påverkas miljöpolitiken av överenskommelsen mellan S, MP, L och C.

UPPDATERAD 2019-01-16 Vänsterpartiet tillkännager att de släpper igenom Stefan Löfven som statsminister med hot om misstroendevotum om regeringen försöker driva igenom politiska förslag om marknadshyror och förändringar i arbetsrätten.

I helgen såg det ut som att den långdragna regeringsbildningen skulle gå i hamn då Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna slutit en överenskommelse om hur Sverige ska styras. Centerpartiet och Liberalerna är villiga att släppa fram Stefan Löfven som statsminister och inleda ett budgetsamarbete med en regering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Men för att Stefan Löfven ska kunna bli statsminister krävs att också Vänsterpartiet tolererar uppgörelsen. Efter måndagens talmansrunda stod det klart att Vänsterpartiet krävde mer. Bland annat var partiet mycket kritiskt till en skrivelse i det dokument C, L, S och MP presenterat där det står att Vänsterpartiet inte kommer att ha inflytande över den politiska inriktningen i Sverige under den kommande mandatperioden.

Riksdagens talman Andreas Norlén meddelade under måndagen att onsdagens tilltänkta statsministeromröstning skjuts upp tills på fredag så att den tilltänkta regeringsbildaren Stefan Löfven (S) skulle få tid att förhandla fram en lösning med Vänsterpartiet.

Och på onsdagsförmiddagen stod det klart att Vänsterpartiet släpper fram Löfven som statsminister med hot om att fälla regeringen vid en senare misstroendeomröstning om förslagen om marknadshyror och förändringar i arbetsrätten, som finns med i överenskommelsen, genomförs.

En progressivare miljöpolitik

Överenskommelsen mellan de fyra samarbetspartierna publicerades i fredags i form av ett 73-punktsprogram över vilka reformer de tänker försöka driva igenom under den kommande mandatperioden. Flera av dessa är på det miljöpolitiska området.

En del av förslagen är saker som försvann ur miljöbudgeten när Moderaternas och Kristdemokraternas budget gick igenom i riksdagen i mitten av december. Till exempel har C, L, S och MP kommit överens om att återinföra flygskatten. Något som däremot inte återupptas är nyckelbiotopsinventeringen, vilket får ses som en framgång för C som var det enda av partierna i överenskommelsen som aktivt velat avveckla den.

Annie Lööf lyfte frågan om en stärkt äganderätt för skogen som en av de viktigaste saker partiet fått igenom när hon presenterade varför partiet ställt sig bakom uppgörelsen på en presskonferens i fredags.

Ett svagare strandskydd finns också med i uppgörelsen, för att privatpersoner och företag ska kunna bygga mer strandnära.

Här är miljöförslagen i överenskommelsen mellan S, MP, L och C:

 • Grön skatteväxling omfattande 15 miljarder kronor. ”Vi höjer skatten på sådant som belastar miljö- och klimat och sänker skatten på jobb och företag”, sa Lööf på presskonferensen.
 • Investeringar i produktion och distribution av biogas.
 • Ett förslag för miljöstyrande start- och landningsavgifter för flyget ska tas fram.
 • Fossilfri laddning och tankning ska möjliggöras genom att bygga ut infrastrukturen.
 • Insatser ska också genomföras för att stödja en utveckling mot ett fossiloberoende jordbruk.
 • Ursprungsmärkning av kött och fisk på restauranger och i storkök.
 • Det ska bli enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi, som exempelvis solceller, för eget bruk.
 • Anslagen för skydd av värdefull natur förstärks. Ett nytt Sveaskogsprogram ska genomföras.
 • Återinförande av flygskatten tills det är möjligt införa en skatt på flygbränsle.
 • Prospektering och nyexploatering av kol, olja och fossilgas förbjuds.
 • Sverige ska driva på för en klimatlag på EU-nivå.
 • Skatt på farliga kemikalier i kläder och skor införs.
 • Ett nytt avdrag för grön teknik ska införas. Klimatbonusar och -avgifter på personbilar förstärks och förenklas.
 • En skatt på förbränning av avfall införs.
 • Ett investeringsstöd för testanläggningar av miljöteknik som medför minusutsläpp införs. Handlingsplan för åtgärder för kraftigt minskade utsläpp tas fram.
 • Främja andra färdmedel än bil i städer – Skatteregler ska underlätta för cykelpendling.
 • Spridning av mikroplaster ska förhindras.
 • Utvecklingen av en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi ska stärkas.
 • Förstärka insatser för den biologiska mångfalden.
 • Ställ minimikrav vid byggande utifrån ett livscykelperspektiv. Öka byggande i trä. Inför krav på klimatdeklarationer för klimatbra byggande.
 • Ett försök med statliga gröna obligationer ska genomföras.

I uppgörelsen finns också förslag där miljön får stå tillbaka för andra intressen:

 • Nyckelbiotopsinventeringen återupptas inte
 • Det ska bli betydligt enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden.
 • Det ska bli enklare att bygga strandnära och skapa förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck.

LÄS MER: Miljöpolitiken som har majoritet i den nya riksdagen

Läs mer om valet 2018

Så blir miljöpolitiken med nya regeringen
”En miljöbudget i sverigedemokratisk riktning”
Två miljarder kronor mindre till miljön
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter