Vinnare av Tidskriftspriset 2022 – ÅRETS TIDSKRIFT FACKPRESS
Vinnare av Publishingpriset 2022 – Medlemstidning – Individ

Ozonskiktet kommer att vara återställt 2060

Miljölarmet om freon ledde till en global överenskommelse som är på väg att reparera ozonskiktet.

Ozonskiktet kommer att vara återställt 2060

Enligt en ny FN-finansierad studie kan ozonskiktet vara helt återställt 2060. Framgången beror helt på Montrealprotokollet från 1987 som alla länder ratificerat och som innebär ett förbud mot ozonnedbrytande ämnen som exempelvis freoner i kylutrustning.

Sverige spelade en viktig roll i förhandlingarna som ledde fram till protokollet och var även tidiga med att genomdriva avvecklingen nationellt. Enligt studien beräknas ozonskiktet över den norra hemisfären vara helt läkt 2030, över den södra under 2050-talet och över polarregionerna 2060.

Ämnena har ersatts av HFC-föreningar, som tyvärr visat sig vara kraftfulla klimatgaser men som nu också ska fasas ut enligt Kigalitillägget till Montrealprotokollet från 2016. Fullt genomfört sägs det minska den globala uppvärmningen med upp till 0,5°C till år 2100.

Montrealprotokollet räknas som en av miljöpolitikens största framgångar, ett exempel på vad globala överenskommelser kan åstadkomma och en inspiration för starkare internationella aktioner för att hejda klimatförändringarna.

Läs FN-studien

Artikeln publicerades i
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter