”Kärnkraften kan inte återhämta sig”

Världens kärnkraft blir allt äldre och de flesta av dagens kärnkraftreaktorer klarar inte de krav som gäller för nya reaktorer. Det sade Mycle Schneider vid presentationen av sin årsrapport om statusen för kärnkraftsindustrin världen över.

COP28: Världen ska röra sig bort från fossila bränslen

Världens länder ska ”röra sig bort från” fossila bränslen. Det klubbades igenom på klimatmötet COP28 i Dubai. Det är första gången det fattas beslut om en minskning av fossila bränslen, vilket välkomnas av många. Samtidigt får slutavtalet kritik.

Upp till bevis för tre gånger mer kärnkraft

Analys Löften om att trefaldiga kärnkraften och att öka världens sol- och vindkraft tre gånger om. FN:s klimatmöte COP28 bjuder på satsningar på olika energislag, men vid en jämförelse står kärnkraften inför en kraftig uppförsbacke.

Ny klimatpolitik med kärnkraft i fokus

När regeringen presenterar en ny överenskommelse för klimatpolitiken beskrivs satsningen på havsbaserad vindkraft som ett misslyckande. Lösningen är kärnkraft, men vilka utsläppsminskningar den ska bidra till framgår inte.

Regeringen bäddar för kärnkraft

Efter Fukushima-olyckan 2011 slog det japanska parlamentet fast att en av orsakerna till katastrofen var den allt för tama kärnkraftsinspektionen. Den av näringsdepartementet kontrollerade inspektionen ersattes av en ny under miljödepartementet. I Sverige har den nya regeringen gjort tvärtom.

När statsministern slirade på sanningen

”Tysk elektrifiering går nu långsamt av det enkla skälet att det kraftslag som växer mest är kolkraft”, sade statsminister Ulf Kristersson mot slutet av SVT Agendas partiledardebatt den 8 oktober. Det stämmer inte, kan Sveriges Natur visa.

Sol och vind fortsätter öka

Världens koldioxidutsläpp fortsätter att öka, men den andel el som produceras med hjälp av sol och vind ökar stadigt och utgör nu 12 procent av den globala mixen. Kärnkraftens andel har minskat till 9 procent. Det framgår av den senaste årsstatistiken från organisationen Energy Institute.

Finsk reaktor i drift

Efter 14 års förseningar är nu kärnkraftsreaktorn Olkiluoto 3 i ordinarie drift, vilket även påverkar Sverige. Hur mycket projektet kostat är oklart, men reaktorn beräknas kunna gå med full kraft åtminstone till 2082, möjligen ännu längre.

Tyskland stänger sista kärnkraftsreaktorn

Med tre och en halv månads försening stänger Tyskland nu sina tre sista kärnkraftsreaktorer enligt ett beslut från 2011. Genomförandet är möjligt på grund av mer förnybar energi, effektivisering och minskad elförbrukning.

Kärnavfallsgranskning upphör

Bidrag till organisationer som granskar hantering av slutförvar och kärnavfallsbränsle försvinner helt nästa år. Regeringen har också nyligen lagt ned det statliga Kärnavfallsrådet.