Den nionde september var Naturskyddsföreningen i Österåker ute och vandrade för klimatet. Här en vattenpaus vid Röllingby ängar. Foto: Olof Östman.

De vandrar för klimatet

Under sommaren har det på flera platser i Sverige organiserats vandringar med syfte att lyfta klimatfrågan. Initiativet går under parollen “Klimatvandra 2023”, och några som hakat på är Naturskyddsföreningen i Österåker. 

I skuggan av lönnarna utanför Österåkers kommunhus har 27 klimatvandrare samlats. Det är en varm och solig förmiddag i början på september och Naturskyddsföreningens lokala krets har organiserat en fyra kilometer lång vandring för att uppmärksamma klimatförändringarna och de utmaningar som de medför.

Österåkers Naturskyddsförening vill också hedra Bert Bolin, grundare och ordförande för FN:s klimatpanel IPCC och mottagare av Nobels fredspris 2007. Han var nämligen Österåkerbo, och ligger begraven vid Österåkers kyrka, vandringens slutdestination. 

–  Vi vill slå på detta lite extra och uppmärksamma honom i samband med att vi klimatvandrar, säger Maria Olausson, kretsordförande.  

Läs också: Vi måste våga vara konfrontativa

Budkavle med tre budskap

Hon berättar om upplägget för dagen medan de sista deltagarna trillar in. Sedan tar Madeleine Söderström över, en av upphovsmakarna till riksinitiativet “Klimatvandra 2023”. Hon läser upp budkavlen som initiativet vilar på: 

  • Ge klimatet och miljön högsta prioritet med bred politisk samverkan motiverat av ett uttalat klimatnödläge och som följer det överenskomna Parisavtalet.
  • Arbeta för en lag som gör ekocid till ett internationellt brott.
  • Avveckla subventioner av fossila bränslen, inför restriktioner för överkonsumtion av jordens resurser och stimulera och inspirera till hållbara val och positivt nytänkande. 

Denna budkavle ska sedan vandra in till Stockholm under en slutvandring den 23 september, för att där lämnas över till regering och riksdag. Här kommer även det totala antalet vandrade kilometrar redovisas, vilka individer som har vandrat och på vilka orter som klimatvandringar har genomförts. 

Vandrar för förändring 

Madeleine Söderström tror att klimatvandringarna som organiseras runt om i Sverige kan leda till förändring, bland annat genom de många möten som sker.

En fjärilslarv på vift ute på en landsväg plockas varsamt upp med hjälp av initiativets logga. Foto: Olof Östman

– När vi vandrar tillsammans så är det något som uppstår i mötet människor emellan. Vi delar med oss av våra olika erfarenheter, och inspireras till att hitta nya lösningar som andra kan ta efter. Det sker en kunskapsöverföring, säger Madeleine Söderström. 

Hon hoppas också att budskapen ska nå politikerna.

– Om politiker ser att människor från platser som de representerar är ute och vandrar till förmån för klimatet, så hoppas vi att de tar till sig av det och motiveras till att driva på för förändringar.  

Läs också: Cyklar till klimatmöte i Egypten

Till tonerna av en nyckelharpa

Vandringen börjar vid Röllingby backar, ett rikt kulturlandskap där boskap har betat i över tvåtusen år. Bland brudbröd, johannesört och klöverblom rör vi oss i sakta mak vidare in mot en skogsdunge.  

Tonerna från ett ensamt stråkinstrument börjar plötsligt ljuda. En viss förvirring faller över gruppen, för att sakta omvandlas till förundran. Det visar sig att Naturskyddsföreningen i Österåker har arrangerat en överraskning.

I en ungbjörksdunge står riksspelman Anci Nordwall och spelar “Polska från Dalarna” på sin nyckelharpa. Vandringen fortsätter sedan till tonerna av “Äppelbo gånglåt”.

Vidsträckta ängar med betande hästar och gravkullar från tidig järnålder blandas med mer moderna företeelser som landsvägar och en agilitypark för hundar.

Körsång och stilla andakt

Klimatvandrarna stannar till vid Bert Bolins gravsten för att hedra hans minne. Foto: Olof Östman.

Sakta börjar vandrarna närma sig dagens mål: Österåker kyrka och intilliggande kyrkogård.

Här väntar Åkersberga kammarkör, som utanför prästgården bland annat framför Naturskyddsvisan av Sven Westman. Kören tar ton och visan fyller landskapet:

“En värld som är god att gona sig i. En vettig nation som den vi ska bli. En riktig kommun har hus och har folk. En verklig naturvän jag och så du!”

Visan hänger kvar i luften medan deltagarna, som sista anhalt, stannar till vid Bert Bolins klätterbenved-, pelargon- och kärleksörtsbeklädda gravsten.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X