Åkessons attack mot palmoljan – bricka i SD:s spel om bensinen
Jimmie Åkesson och palmoljeplantager.

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson använder den höga andelen palmolja i biodiesel som argument för att minska reduktionsplikten. FOTO: SVT/Getty Images

Åkessons attack mot palmoljan – bricka i SD:s spel om bensinen

Sverigedemokraterna vill slopa en stor del av reduktionsplikten, som säger att bensin och diesel ska ha en viss andel förnybart bränsle.
– Jag har läst att 44 procent av det här är palmolja, sa Jimmie Åkesson till SVT.
Men det var Sverigedemokraterna som avgjorde beslutet om fortsatt stöd till palmolja i biodiesel.

Skribent Malin Crona

Sveriges Natur har i flera artiklar granskat hur andelen PFAD, som uppstår vid tillverkning av palmolja, har blivit allt högre i svensk biodiesel. Förra året uppgick andelen PFAD i svensk biodiesel till 39 procent och ren palmolja till 5 procent.

LÄS MER: Palmolja – snart på en mack nära dig

PFAD klassas som restprodukt och får därför skattelättnader i form av befrielse från energi- och koldioxidskatt. Under 2017 gick 3,2 miljarder i skattelättnader till PFAD. Det motsvarade en fjärdedel, skattelättnaderna till biobränsle på den svenska marknaden.

LÄS MER: Miljarder i skattelättnad för produkt från palmolja

Regeringen försökte förra året stoppa detta. I Norge har PFAD klassats om så det inte längre ses som restprodukt och därmed inte längre får skattelättnader.

Sverigedemokraterna avgjorde

Men Alliansen ville att regeringen skulle göra en konsekvensutredning av vad beslutet skulle innebära. Därmed skulle också omklassificeringen skjutas på framtiden.

Och det blev upp till Sverigedemokraterna att avgöra frågan.

Partiet valde att ställa sig bakom Alliansen.

– Vi är för reduktionsplikten, men vill inte att den genomförs på just det här sättet. Det blir ett problem när man har skattebefrielse på vissa biodrivmedel, marknaden hänger inte med, sa Martin Kinnunen, Sverigedemokraternas klimatpolitiske talesperson, till Sveriges Natur innan omröstningen.

Han berättade också att partiet hade uppvaktats av personer som företrädde det finska oljebolaget Neste, som står för en stor del av försäljningen av biodiesel på den svenska marknaden.

44 procent palmolja

Och i går när Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson under SVT:s partiledarutfrågning fick frågor om Sverigedemokraternas klimatpolitik och att de vill sänka priset på bensin och diesel svarade han så här:

– Vi sänker inte skatten, vi stoppar uppräkningen av bensinskatten varje år.

– Men det vi framförallt gör är att vi minskar kostnaden för bensin och diesel. Vi förändrar reduktionsplikten. I dag blandar vi i en massa biodrivmedel och det är inget som säger att det är bättre för klimatet. Jag har läst att 44 procent av det här är palmolja som är väldigt omdiskuterat, vi ser inte det som bättre, men det är dyrare så då kan vi sänka priset vid pumparna.

Det Jimmie Åkesson hänvisar till var Energimyndghetens statistik som Sveriges Naturs rapporterat om, att 39 procent av all biodiesel under 2017 utgjordes av PFAD och fem procent av ren palmolja.

Ångrar sig inte

Ett stöd som alltså kunde fortsätta under hela 2017.

Martin Kinnunen säger att han inte ångrar att Sverigedemokraterna röstade för konsekvensutredningen som skjutit upp stoppet för skattelättnader för PFAD.

– Det var som att välja mellan pest och kolera. Det här var det minst dåliga. Vi tycker inte om reduktionsplikten överhuvudtaget, vi vill minska den med 80 procent från 1 januari och sedan utreda hur man kan få bra hållbarhetskriterier.

Ni röstade för ett beslut som ledde till fortsatta skattelättnader för PFAD. Var det ett led i att kunna använda den höga andelen palmolja i biodrivmedel som argument i debatten för att förändra reduktionsplikten?

– Det var ett led i att inte åsamka svensk landsbygd och svenska bilister hemska prisökningar. Vi tycker inte att det är bra att PFAD är kvar i bränslet, man borde ta bort palmoljan omedelbart, men det skulle få ödesdigra konsekvenser.

Vill du kommentera artikeln? Gör det på Sveriges Naturs Facebooksida.

Sveriges Natur granskar palmoljan:

Palmolja – snart på en mack nära dig

HVO-diesel utan palmolja på väg att ta slut

Regeringen kan stoppa palmolja i biodiesel

De hjälper bolaget som slåss för palmoljeprodukt

Alliansen försöker skjuta upp stopp för palmoljeprodukt i biodiesel

SD avgör palmoljestriden

Riksdagen röstade för stopp av palmolja i biodiesel

Finland bromsar palmoljestopp

Statsstöd till palmolja splittrar Alliansen

Miljarder i skattelättnad för produkt från palmolja

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X