Annons

Barbastellens gömställen

Fladdermöss är våra okända grannar. De finns men syns inte. Låter men hörs inte. I Karlsborgs vinterkalla fästning och i kaprifoldoftande bullerbyar söker vi en av de minst kända – och mest hotade – arterna. Barbastellen.

Arktis smälter allt fortare

Den arktiska sommarhavsisen har det senaste året minskat med mer än en miljon kvadratkilometer, rapporterar European Space Agency, (ESA). Det är tio gånger större isförlust Läs mer…

Ny bok om klimathotet

KLIMAT * För fem år sedan utkom boken En varmare värld som snabbt blev standardverket på svenska om klimatförändringarna och deras effekter. Nu har en Läs mer…

Älgen föredrar löv

Älgar lever mest av tallskott under vintern, till stort förtret för skogsbruket. Men i mån av tillgång äter de hellre lövsly. Rönn, vide och asp Läs mer…

Sverige leder klimatligan

KLIMAT * Sverige kommer återigen på förstaplats i det klimatindex som årligen sätts samman av den tyska organisationen GermanWatch tillsammans med Climate Action Network Europe. Läs mer…

Ekoodling ger mer liv

Det finns fler individer och fler arter av humlor, fjärilar och deras värdväxter på ekologiska fält och gårdar än på konventionellt odlade, det framgår av Läs mer…

Bali bara början

KLIMAT * Slutdokumentet från FNs klimatmöte på Bali blev en blek historia. Men det är en kompromiss som ändå ger förutsättningar för att skapa ett bra klimatavtal i Köpenhamn 2009.

Livet i en stubbe

Död ved är en viktig livsmiljö för många hotade arter i skogen, men den är en bristvara i det moderna skogsbruket. Även i ungskog kan Läs mer…

Lönsamt att gå före

VINKLAT * Klimatmötet på Bali kan kanske bara leda till ett golv för klimatarbetet. Världen behöver länder som går före och driver på framåt, här har Sverige en roll att spela.