Annons

Ekoodling ger mer liv

Skribent Anders Friström

Det finns fler individer och fler arter av humlor, fjärilar och deras värdväxter på ekologiska fält och gårdar än på konventionellt odlade, det framgår av en avhandling från Lunds universitet av Maj Rundlöf. Skillnaderna är störst i slättbygder, där ytterst lite mångfald finns kvar i landskapet i övrigt. Skillnaderna syns dels på varje enskild åker och dels i landskapet i stort. Där det finns många ekojordbruk blir hela landskapet artrikare och mer levande.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Anders Friström
Artikeln publicerades i