Annons
Fritt fram för trängselavgifter

Fritt fram för trängselavgifter

MILJÖRÄTT * Ett nytt lagförslag från Naturskyddsföreningen öppnar för trängselavgifter i fler svenska städer.

Skribent Anders Friström

När trängselavgifterna skulle införas i Stockholm uppdagades att det inte gick att införa lokala avgifter utan att ändra i regeringsformen. Därför fick det bli riksdagsbeslut istället, och avgiften blev en skatt. Men dagens ordning är högst opraktisk, eftersom riksdagen måste besluta om varje detaljändring och de berörda landstingen och kommunerna inte har något formellt inflytande vare sig över systemens utformning eller hur intäkterna används.

Naturskyddsföreningen har lagt fram ett förslag till en ny lag om trängselavgifter, inklusive en grundlagsändring. Landstingen i Stockholm, Skåne och Västra Götaland föreslås få rätt att på egen hand bestämma om trängselavgifter. Det skulle göra det möjligt att införa avgifterna även i Göteborg och Malmö.

– Om storstadsregionerna själva får bestämma både om hur avgiftssystemen ska se ut och hur intäkterna ska användas kan de på egen hand lösa de problem med bilköer som de hittills krävt att staten ska lösa med nya vägmiljarder. Intäkterna kan landstingen exempelvis använda för att förbättra kollektivtrafiken, säger Magnus Nilsson, trafikhandläggare på Naturskyddsföreningens kansli.

Enskilda kommuner utanför storstadsregionerna ska kunna ansöka hos regeringen om att få införa trängselavgifter. Avgifterna måste vara nödvändiga för att få bort köer och förbättra miljön. De får inte användas bara som intäktskälla. Inga undantag föreslås för miljöbilar. Förslaget är nu ute på remiss, ett slutligt lagförslag lämnas till regeringen under våren.

www.snf.se/pdf/trangselavgiftslag.pdf


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Anders Friström
Artikeln publicerades i