Annons

Älgen föredrar löv

Skribent Anders Friström

Älgar lever mest av tallskott under vintern, till stort förtret för skogsbruket. Men i mån av tillgång äter de hellre lövsly. Rönn, vide och asp var fjorton gånger mer populärt än tall, enligt en avhandling från SLU av Johan Månsson. Björk och en föredrogs också framför tall. Gran betades inte alls. Mer löv i skogen borde därför kunna minska betesskadorna i skogsbruket. Snörika vintrar hålls älgarna gärna i ungskog och planteringar, snöfattiga vintrar sprider de ut betandet mer och äter bärris med mera.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Anders Friström
Artikeln publicerades i