Annons
Arktis smälter allt fortare

Arktis smälter allt fortare

Skribent Anders Friström

Den arktiska sommarhavsisen har det senaste året minskat med mer än en miljon kvadratkilometer, rapporterar European Space Agency, (ESA). Det är tio gånger större isförlust än genomsnittet för de senaste tio åren. Fortsätter trenden kan norra ishavet sommartid bli isfritt mycket fortare än vad som tidigare antagits, kanske redan kring år 2040.

Grönlands inlandsis smälter också snabbare än beräknat. Stora sjöar och floder har bildats under isen, vilket gör att glaciärerna glider allt fortare ut mot havet. Enligt beräkningar av FN:s klimatpanel kan havsytan komma att stiga med 20-60 centimeter under de närmaste hundra åren, men enligt Robert Correll, ordförande för Arctic Climate Impact Assessment, kan havsytan till följd den ökade glaciäravsmältningen komma att stiga med så mycketsom två meter på hundra år.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Anders Friström
Artikeln publicerades i