Annons

Livet i en stubbe

Skribent Anders Friström

Död ved är en viktig livsmiljö för många hotade arter i skogen, men den är en bristvara i det moderna skogsbruket. Även i ungskog kan det dock finnas kvarstående döda träd där de hotade arterna kan leva vidare, under förutsättning att det finns kvar gammelskog i närheten. Det visas i en avhandling från SLU av Jörgen Rudolphi. Den vanligaste formen av död ved i yngre skogar är stubbar, som kan hysa flera ovanliga lavarter. Stubbarna kan vara en viktig livboj för hotade arter i produktionsskogen, som nu hotas när stubbbrytning för utvinning av bioenergi blir allt vanligare.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Anders Friström
Artikeln publicerades i