Annons
”Vi har inte råd att vänta med klimatinvesteringar”

Vänsterpartiets miljö- och klimatpolitiska talesperson Elin Segerlind menar att alla partier behöver ta klimatkrisen på allvar nu. Foto: Agnes Struber

Debatt

”Vi har inte råd att vänta med klimatinvesteringar”

Politiken måste ta ansvar för att accelerera omställningen till ett mer fossilfritt samhälle. Det kan vara obekvämt, men kan också lägga grunden till ett bättre och mer jämställt samhälle, skriver Vänsterpartiets miljö- och klimatpolitiska talesperson Elin Segerlind.

Tillsammans har vi ett visst givet miljö- och klimatutrymme. Det är den konstanta övertrasseringen av det utrymmet som gör att vi idag lever i en kris för både klimatet och den biologiska mångfalden.

Varken de ekonomiska resurserna i samhället eller jordens miljöutrymme är rättvist fördelade mellan människor. En liten del av världens befolkning har tillgång till en stor del av rikedomarna och en liten del står också för den absoluta merparten av utsläppen. Därför måste de röda värdena med en rättvis ekonomisk politik hänga samman med en grön politik för omställningen.

Klimatkrisen har proportioner som är svåra att greppa och det politiska svaret måste vara av en storlek som svarar mot dessa. Det kräver ambitioner på en nivå som politiker under de senaste decennierna har varit främmande för.

Vår tid är inte någon tid för politiker som tror att marknaden löser alla problem eller som tror att stora förändringar inte är möjliga. De partier som inte tar klimatkrisen på allvar hör till gårdagen.

Vänsterpartiets mål är ett fossilfritt samhälle senast år 2040. För att nå dit behöver vi bygga om vårt samhälle.

Vi måste göra massiva investeringar för att pressa ned utsläppen. Ungefär två tredjedelar av Sveriges territoriella utsläpp kommer idag från industri och transporter. De måste ställas om.

Vi måste energieffektivisera bostadshus och göra enorma utbyggnader av förnybar energi. Därför föreslår Vänsterpartiet en historiskt omfattande plan för klimatinvesteringar på 700 miljarder kronor över de närmsta tio åren.

Den ekonomiska politiken måste anpassas till klimatkrisens verklighet. Vi har råd att göra de klimatinvesteringar som krävs – det vi inte har råd med är att vänta.

Investeringar behöver även göras för att skydda vår natur. Idag når inte Sverige sina mål för vare sig skydd av skogen eller våra vatten.

Vi vet utifrån forskningen i dag att om vi ska klara av att bromsa klimatkrisen så måste vi också hantera krisen för biologisk mångfald. Därför behöver vi ställa om till ett hållbart skogsbruk där naturens ramar får gå före industrins behov av billig råvara.

Förutom att skydda större arealer skog vill vi se en utfasning av kalhyggesbruken, se till att skogar med höga naturvärden som våra gammelskogar inte avverkas och ett skogsbruk som sätter naturvärdena i centrum, med ett stort fokus på den biologisk mångfalden.

Förlust av biologisk mångfald ser vi även bland arterna som berörs av vårt jordbruk. För Vänsterpartiet är ett ökat fokus på de små och mellanstora gårdarna centralt.

Produktionen ska inte industrialiseras, i stället behöver den komma närmare människor. På så vis kan fler få en större tillgång till hållbar mat i sin närhet, vilket är en viktig del av samhällets krisberedskap.

Vi måste också se vad som händer i våra hav, där fiskestoppet på torsken är ett exempel på vad som händer när vi människor överutnyttjar en resurs. I dag finns inte ett tillräckligt stort fiskbestånd för att fiska torsk i Östersjön, och strömmingsbeståndet ser nu ut att gå samma öde till mötes.

Varje människas enskilda insats räknas och är viktig, men i slutänden är det tillsammans som vi kommer behöva göra omställningen. Politiken behöver ta ansvar för att skapa acceleration.

Att vi står inför en snabb och omfattande omställning av samhället kan ses som obekvämt. Men för mig är det tydligt att omställningen också öppnar upp för möjligheten att skapa ett bättre och mer jämlikt samhälle.

Sex timmars arbetsdag, närproducerad mat som ger öppna landskap och en levande landsbygd. Arbetslösa som får jobb när Sverige byggs om för klimatet. Minskad biltrafik som öppnar upp våra städer och ett ökat resande i närområdet som ger arbetstillfällen för tusentals turistföretag.

Fler gemensamma lösningar och mer gemenskap. Framtiden handlar inte om vad vi inte ska göra, den handlar om vad vi behöver göra och hur det kommer ge oss bättre liv för alla.

Elin Segerlind, miljö- och klimatpolitisk talesperson Vänsterpartiet.

Detta är den sjätte artikeln i Sveriges Naturs serie med riksdagspartiernas debattinlägg om miljöpolitiken inför valet.

”Liberalernas miljöpolitik har gett resultat” (L)
”Obegripligt att sju partier i riksdagen vill försvaga klimatpolitiken” (MP)
”Det går att förbättra miljön i våra hav” (C)
”Skyttegravskriget mellan kraftslagen måste få ett slut” (M)
”Socialdemokraternas föregångslandspolitik måste få ett slut” (SD)

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X