”Liberalernas miljöpolitik har gett resultat”
Man i väst och kvinna i kavaj

Liberalernas miljöpolitiska talesperson Jakob Olofsgård och klimatpolitiska talesperson Helena Gellerman vill se en miljö- och klimatpolitik som säger ja. Foto: Liberalerna

Debatt

”Liberalernas miljöpolitik har gett resultat”

Liberalerna vill i en framtida borgerlig regering bli det miljöpolitiska ankare som säkerställer att Sverige håller kursen i klimatarbetet. Det skriver partiets klimat- och miljöpolitiska talespersoner Helena Gellerman och Jakob Olofsgård.

De allra flesta har insett att vi måste stoppa klimatförändringarna. Det är förändringar som också påverkar allt det andra; haven, fjärilarna i hagmarkerna, våtmarkerna. De förändrar skogspolitiken och gör att behovet av att skydda mark ökar.

Människans utsläpp måste upphöra och det behöver ske fort. Det är lätt att föreslå förbud mot fossila bränslen.

Det är också lätt att säga nej till vindkraft, gruvor eller en batterifabrik med argumentet att värna den lokala miljön. Men en miljö- och klimatpolitik som bara säger nej kommer genast i konflikt med sig själv. Den fungerar inte.

Politiken behöver vara konsekvent och ta oss mot målen. Samtidigt måste den accepteras.

All politik behöver folkligt stöd, särskilt långsiktig sådan. Klimatomställningen är påbörjad och kommer att fortsätta i flera årtionden.

En politik som ska fungera över en generation kan inte förneka människor rätten till sina drömmar eller att pröva sina idéer. Den kan inte döma dagens barn till fattigare liv än de deras föräldrar levt. Den kan inte förneka människor som lever i fattigdom möjligheten att förbättra sin situation.

Klimatomställningen kräver att vi gör saker effektivare och smartare.  Vi måste skapa större värden med mindre resurser. Det är välmående växande ekonomier som har kunnat lösa miljöproblem.

När människor oroar sig för sin framtid, inte har mat på bordet eller lyset inte fungerar rasar klimat- och miljöfrågor på den politiska dagordningen. Vi ser det inte minst i hur Europas länder hanterar energikrisen som uppstått till följd av Putins överfallskrig mot Ukraina.

Klimatomställningen behöver ekonomisk tillväxt samtidigt som ekonomiska aktiviteter måste vara hållbara. Där finns ingen motsättning.

Innovation, entreprenörskap och frihandel är de mest kraftfulla verktyg för förändring vi känner. De behöver användas fullt ut för att stoppa klimatkrisen. Politisk detaljstyrning har sällan fungerat.

Klimatomställningen genomförs genom miljoner och åter miljoner beslut vid köksbord och i styrelserum. Politikens uppgift är att ge människor och företag förutsättningar att fatta beslut som gör att utsläppen försvinner.

Viktigast är en pålitlig elförsörjning och att effektivisera tillståndsprocesser, utan att för den skull ge avkall på miljökraven. Utan el att lita på, ingen elektrifiering av transporterna eller omställning av processindustrin.

En av få kraftfulla åtgärder som faktiskt kan genomföras med politiska beslut är att köpa negativa utsläpp. Det är rimligt att den som fångar och permanent lagrar koldioxid och därmed åstadkommer negativa utsläpp får betalt för det.

Liberalerna vill se kapacitet att fånga in 10 miljoner ton koldioxid årligen år 2030, lika mycket som dagens utsläpp från personbilarna. Till år 2035 ska vi ha nått 20 miljoner ton. Det är görbart men kräver politisk handling. Regeringens trevande på området imponerar inte.

Klimatförändringarna gör det än mer angeläget att skydda skog, mark och hav för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Sammanhängande områden behöver skyddas så att djur och växter kan röra sig och sprida sig genom landskapet. Tidigare våtmarker på torvmark behöver återvätas, dels som en klimatåtgärd, men också för att det gynnar många arter.

Sätten vi brukar skogen behöver anpassas. Vi behöver ett ökat fokus på förädlingsvärdet av det virke vi avverkar.

Det är inte volymerna som räknas. Fisk ska kunna vandra uppför åar och älvar. Vi måste få stopp på industrifisket i Östersjön som är på väg att orsaka en ekologisk katastrof.

Liberalerna har en stolt historia av stora segrar inom miljöområdet – de första nationalparkerna, gränsvärden för industriutsläpp, striden om älvarna, principen att förorenaren betalar. Vår politik har inte alltid varit älskad, men den har gett resultat.

I den liberala borgerliga regeringen blir Liberalerna det ankare som säkerställer att Sverige håller kursen i både klimat- och miljöarbetet.

Helena Gellerman (L), klimatpolitisk talesperson
Jakob Olofsgård (L), miljöpolitisk talesperson

Detta är den femte artikeln i Sveriges Naturs serie med riksdagspartiernas debattinlägg om miljöpolitiken inför valet.
”Obegripligt att sju partier i riksdagen vill försvaga klimatpolitiken” (MP)
”Det går att förbättra miljön i våra hav” (C)
”Skyttegravskriget mellan kraftslagen måste få ett slut” (M)
”Socialdemokraternas föregångslandspolitik måste få ett slut” (SD)

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X