Annons
”Obegripligt att sju partier i riksdagen vill försvaga klimatpolitiken”
Man med slips

Miljöpartiets språkrör Per Bolund ser bara ett parti i riksdagen som driver en politik i linje med Parisavtalet åtaganden. Foto: Fredrik Hjerling

Debatt

”Obegripligt att sju partier i riksdagen vill försvaga klimatpolitiken”

Klimatnödläget till trots går alla riksdagspartier utom Miljöpartiet (MP) åt fel håll och den svenska klimatpolitiken urholkas i budgetar och riksdagsutskott. Det skriver partiets språkrör Per Bolund i en debattartikel i Sveriges Natur.

Utsläppen minskar för långsamt och orättvisorna ökar. Det är två problem vi inte har tid att hantera var för sig, utan de måste lösas tillsammans och omedelbart.

Miljöpartiet (MP) går till val med en vision om att skapa ett grönt folkhem. Det kommer vara vårt fokus fram till valdagen och i alla förhandlingar som följer.

Samtliga riksdagspartier, men med ett grönt undantag, verkar ha övergett klimatfrågan helt. Vi miljöpartister har 40 år av vana att släpa andra partier med oss i miljöpolitiken, att hålla kvar dem i förhandlingsrummet till långt in på natten och pressa igenom klimatsatsningar de aldrig önskat.

Att vara en blåslampa på alla politiker som vill utarma vår miljö och höja våra utsläpp förblir vår roll i svensk politik och det är ingen underdrift att all svensk klimat- och miljöpolitik som drivits igenom de senaste åtta åren är resultatet av MP:s ansträngningar. Klimatlagen, industriklivet, klimatklivet, elbilsbonusen, reduktionsplikten, historiska satsningar på naturskydd och ökat klimatbistånd.

Listan kan göras lång över våra förhandlingsvinster. Men ändå är det inte tillräckligt. Än har bara grunden byggts för ett hållbart samhälle.

Det är nu vi måste öka tempot i omställningen. Snabbt. Det säger både FN:s klimatpanel IPCC och klimatpolitiska rådet i Sverige.

Och ändå, klimatnödläget till trots, går nu de andra partierna åt helt fel håll. När vi inte har ett januariavtal eller gröna ministrar i regeringen som driver fram gröna lösningar ser vi hur snabbt klimatpolitiken kan urholkas genom budgetarna och i utskotten.

Med den politik som nu drivs pekar mycket på att vi kommer få ökade utsläpp de kommande åren. Samtidigt vet vi att utsläppen nu måste minska snabbt om vi ska klara parisavtalet och 1,5-gradersmålet.

Skogarna skövlas och ersätts av trädplantager, gruvexploateringar utmanar våra skyddade naturområden och samernas livsvillkor, sänkta klimatskatter har blivit en stor valfråga och åtta av tio vindkraftsprojekt stoppas samtidigt som miljöbudgeten krymper och klimatbiståndet kapas på nära hälften.

Inte ens Vänsterpartiet håller fast vid klimatpolitiken längre. Idag finns det verkligen bara ett parti kvar som faktiskt driver en politik som klarar Parisavtalets åtaganden och det är Miljöpartiet de gröna.

Det är helt obegripligt att detta är den politiska verkligheten 2022, att sju partier med 95 procent av mandaten i riksdagen vill försvaga klimatpolitiken.

Den grund för hållbar omställning som vi kämpat för det senaste decenniet, med stora stöd för omställning från fossilt till förnybart, för en fossilfri industri och energieffektiva samhällen, riskerar att vittra sönder.

Forskningen är entydig – omställningen kan inte vänta längre. Vi är skrämmande nära den gräns där haven, skogarna, tusentals djurarter och miljarder människor kan stå bortom räddning.

Varje dag vi gör för lite kommer omställningen att bli svårare att genomföra och det är världens (och Sveriges) fattiga som kommer få bära den största kostnaden, trots att de bidragit minst till utsläppen. Det är inte acceptabelt.

Miljöpartiet har presenterat en satsning på 1 000 miljarder kronor för att klara av en rättvis omställning med stora investeringar i grön industri, ny elproduktion och eldrivna transporter. Vi vill bygga ett grönt folkhem, ett hållbart samhälle för både människor och natur.

Det här är den största statliga investeringen i Sveriges historia, men det är vad som faktiskt behövs för att bygga ett nytt grönt folkhem och minska utsläppen i den takten som krävs. Kostnaden för att inte göra dessa investeringar kommer bli långt högre.

Investeringarna, som ska göras under tio års tid, kommer räcka till att slutföra elektrifieringen av våra transporter, bygga ut våra tågnät, utöka vår förnybara elproduktion, ställa om våra tunga industrier till att bli utsläppsfria, skydda den värdefulla natur vi har kvar och restaurera stora delar av den som vi försakat.

En snabb omställning som lever upp till Parisavtalets 1,5 graders-mål är fullt möjlig, att säga något annat är att ge upp hoppet om en levbar planet. Men det kommer att kräva stor uppslutning bakom en vassare klimatpolitik och att vi gör vår generations största satsning – byggandet av ett nytt grönt folkhem.

Per Bolund, språkrör för Miljöpartiet de gröna

Detta är den fjärde artikeln i Sveriges Naturs serie med riksdagspartiernas debattinlägg om miljöpolitiken inför valet.
”Det går att förbättra miljön i våra hav” (C)
”Skyttegravskriget mellan kraftslagen måste få ett slut” (M)
”Socialdemokraternas föregångslandspolitik måste få ett slut” (SD)