Annons
”Det går att förbättra miljön i våra hav”

Centerpartiets miljö- och klimatpolitiska talespersoner Rickard Nordin och Magnus Ek. Foto: Centerpartiet.

Debatt

”Det går att förbättra miljön i våra hav”

Centerpartiets miljö- och klimatpolitiska talespersoner Rickard Nordin och Magnus Ek föreslår kraftigare sanering, reglering av läkemedels inverkan på vattnet och hårdare kemikalielagar för att förbättra havsmiljön.

Våra hav lider av tidigare generationers oförsiktighet med utsläpp av giftiga ämnen och dumpning av avfall, till land och till havs. Tyvärr pågår det fortfarande, som en konsekvens av för svag lagstiftning.

Såväl Östersjön som Västerhavet är hårt ansatt av skadliga kemiska ämnen och läkemedelsrester, som drabbar både det marina livet och oss människor. Tillsammans med övergödningen, industrifisket och nedskräpningen är det ett brådskande havsmiljöproblem.

Vi vill att våra barn ska kunna bada i haven om somrarna utan att oroa oss för att de ska få i sig skadliga ämnen. Vi vill att fisken vi får upp när vi lägger nät i såväl Stockholms, Bottenvikens och Västkustens skärgård inte ska innehålla miljögifter.

Det är ingen omöjlighet. Med rätt åtgärder redan idag kan vi vända en dyster utveckling och återställa förutsättningarna för livet i våra närmaste hav. Centerpartiet har drivit havsfrågorna länge och ger inte upp kampen. Vi vill snarast genomföra följande kraftfulla åtgärder:

  1. Reglera läkemedlens inverkan på vattenmiljöer

Läkemedlens skadliga påverkan måste regleras hårdare. Den utbredda spridningen av hormon- och reproduktionsstörande läkemedelsrester påverkar både oss människor och det marina livet. Bara i Sverige brukas drygt 7000 olika läkemedel med mer än 1000 aktiva substanser och mängderna ökar för varje år. Vi vill se ett utvidgat ekonomiskt producentansvar på läkemedel som styr produktionen mot snabbare biologiskt nedbrytbara läkemedel och som bidrar till finansieringen av reningsteknik på reningsverken. På sikt vill vi att hela EU tar fram ett gemensamt system men i väntan på ett sådant bör Sverige gå före, för våra havs skull. Sverige måste också vara en mer aktiv röst inom EU och driva på för vassare miljökrav i läkemedelstillverkningen.

  1. Växla upp arbetet inom Reach

EU:s handelsmarknad innehåller i dag över 100 000 olika kemiska ämnen och det introduceras hundratals nya varje år, ämnen vars påverkan på miljö och hälsa det ofta saknas kunskap om. Vi har under många års tid drivit på för en striktare reglering av farliga ämnen inom Reach, EU:s kemikalielagstiftning. Men det arbetet måste gå snabbare för att värna haven och naturen. Vi vill att långt fler ämnen förbjuds helt och att det sker gruppvis utifrån användningsområde.

  1. Satsa på sanering och återställande av förorenade områden

Efter årtionden av oreglerade utsläpp och dumpning har en historisk skuld byggts upp i våra havsbottnar: gamla tunnor med kemikalier och gifter, vrak som inte har bärgats och miljögifter som trängt ner i bottensedimenten från gamla fabriker. Som regel mer än undantag är miljöskadorna så pass gamla att det är svårt att kräva en enskild aktör på ansvar, vilket gör att kostnaden för sanering faller på det offentliga. Dessvärre räcker det sällan till. Därför vill vi satsa ytterligare 250 miljoner per år de närmaste åren på sanering och återställande av förorenade områden.

  1. Skydda haven från fler miljöskadliga påfrestningar

Samtidigt som vi behöver snabba på omställningen till mer godstrafik på haven och utveckla våra hamnar för framtidens hållbara transporter så måste vi skydda våra hav från fler miljöskadliga påfrestningar. Det är dags att införa ett nationellt förbud mot utsläpp av svavelrikt skrubbervatten från fartyg på svenskt vatten. Vi vill också miljödifferentiera farledsavgifter så att de tar hänsyn till både klimatutsläpp och påverkan på havens miljöer, samt skärpa möjligheten att ge dispens från dumpningsförbudet av muddermassor. Att sprida ut förorenade bottenmassor över redan degraderade ekosystem är allt annat än hållbart.

Miljöproblemen som hotar våra närliggande hav är många, men det är en utveckling som går att vända om vi agerar redan idag. Det vore för Sveriges bästa.

En hotande ekologisk kollaps kan bytas ut mot ett långsiktigt återställande av förutsättningarna för livet i havet. För Centerpartiet är valet självklart och förslagen här är avgörande steg på vägen.

Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson (C)
Magnus Ek, miljöpolitisk talesperson (C)

Detta är den tredje artikeln i Sveriges Naturs serie med riksdagspartiernas debattinlägg om miljöpolitiken inför valet.

Läs också: ”Socialdemokraternas föregångslandspolitik måste få ett slut” (SD)
Läs också: ”Skyttegravskriget mellan kraftslagen måste få ett slut” (M)
Läs också: ”Obegripligt att sju parter i riksdagen vill försvaga klimatpolitiken” (MP)

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X