”EU behöver en ansvarsfull miljöpolitik”
Kvinna i blus och kavaj

Heléne Fritzson är Europaparlamentariker för Socialdemokraterna och ställer upp för omval. Foto: Jenny Leyman

Debatt

”EU behöver en ansvarsfull miljöpolitik”

EU behöver en miljöpolitik som tar ansvar och gör skillnad i människors vardag. Inte den slags politik som drivs av kristdemokrater, moderater och sverigedemokrater, skriver EU-parlamentariker Heléne Fritzson (S), inför EU-valet.

Naturen är en del av vår svenska identitet. Den finns i våra traditioner och i vår vardag, alltifrån sillen på midsommar till vår unika svenska allemansrätt.

Men det är ett arv vi måste skydda och vårda.

Det visste Olof Palme när han tog initiativ till den första internationella miljökonferensen 1972 i Stockholm. Den lade grunden för det internationella miljösamarbetet.

När Sverige blev medlem i EU förde Anna Lindh som socialdemokratisk miljöminister och Margot Wallström i rollen som miljökommissionär vidare Palmes arv och införde en gemensam miljö- och kemikaliepolitik. En politik som varit avgörande för svensk natur.

Jag är stolt över hur vi socialdemokrater fortsatt arbetet i deras anda denna mandatperiod i Europaparlamentet. Då vi har beslutat om det historiskt största klimatpaketet Fit for 55.

Vi har enats om att skydda och vårda mer skadad natur, trots stort motstånd från sverigedemokrater, kristdemokrater och moderater.

Läs också Sverigedemokraternas replik: ”EU:s klimatpolitik begränsar skogsbruket”

Vi har skärpt kraven på ren luft och vatten, så att alla medborgare ska vara trygga i att luften de andas och vattnet de dricker är fritt från farliga gifter.

Vi har tagit stora kliv för att få slut på slit-och-släng och minska onödiga förpackningar och plast som hamnar i naturen.

Jag arbetar just nu med lagstiftning som kommer minska det onödiga matsvinnet, bland annat genom att mat som annars slängs ska doneras. Det är viktigt både för de som kämpar med höga matpriser och för att minska en helt onödig belastning på miljön.

Men vårt arbete är inte klart.

Högerkrafter och bakåtsträvande industrier har lyckats förhala EU:s nya kemikalielagstiftning. Denna lag är helt avgörande inte minst för att kunna införa ett förbud mot de miljögiftiga PFAS-substanserna, som visat sig finnas bland annat i vårt svenska kranvatten.

Vi måste också göra mer för att skydda Östersjön och vårt fiske som är under hård press. Tyvärr har SD-regeringen lagt sig platt i förhandlingarna i EU.

Här måste vi stå upp för det svenska kustnära fisket och hållbara fiskebestånd. Därför vill vi socialdemokrater både flytta ut trålgränsen och se över fiskekvoterna.

Vi behöver också reformera EU:s jordbrukspolitik så att de bönder som tar ansvar för hållbar matproduktion och biologisk mångfald också får goda förutsättningar och en bra ekonomi. Det är en fråga om respekt och rättvisa.

Naturen är allas vårt gemensamma ansvar. Den är vårt hem och källan till så mycket vi håller kärt. Därför krävs en klok och framsynt miljöpolitik i EU som tar ansvar och gör skillnad i människors vardag. Det har vi socialdemokrater stått upp för sedan Olof Palmes tid och det kommer vi alltid fortsätta göra.

Heléne Fritzon (S), Europaparlamentariker och toppkandidat för S i valet till EU-valet 9 juni