Giftigt vatten i Försvarsmaktens spår

Försvarsmakten ska försvara Sverige mot yttre hot, men utgör också ett hot mot befolkningen. Genom flygvapnets övningar har de hälsofarliga kemikalierna PFAS släppts ut på flera platser i landet. Nu riskerar halterna att öka även i Vättern.

”Det finns ett tydligt regelverk för förbränning av PFAS”

Debatt I Kumla bränner Fortum Recycling & Waste avfall med PFAS, något lokalpolitikern Karin Lindqvist Kax (C) i Kumla kritiserat i en tidigare debattartikel där hon varnar för farliga konsekvenser. Nu replikerar Jessica Cedervall från Fortum. Hon vill stilla oron och pekar på regelverk som styr verksamheten.

Forskning saknas när PFAS förbränns

Debatt Lokalpolitikern Karin Lindqvist Kax (C) i Kumla varnar för konsekvenser av förbränning av avfall med PFAS. Fortum Waste Solutions säger sig inte ha forskning på konsekvenserna av sin verksamhet, men fortsätter ändå.

Försvarsmakten måste betala för PFAS-utsläpp

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt anser att Försvarsmakten är skadeståndsskyldiga för de utsläpp av som upptäckts i grundvattnet kring flygflottiljen F16 utanför Uppsala. Skadeståndet ska täcka det kommunala bolaget Uppsala Vattens kostnader att rena vattnet sedan 2012.

Försvarsmakten duckar ansvar för PFAS-utsläpp

Det kommunala bolaget Uppsala Vatten kräver Försvarsmakten på 215 miljoner kronor i ersättning för kostnader att rena kommunens dricksvatten från PFAS. Bolaget hävdar att utsläppen av de miljöskadliga kemikalierna kommer från flygflottiljen F16. Försvarsmakten nekar till ansvar. Rättegången avgörs den nionde april.

”EU behöver en ansvarsfull miljöpolitik”

Debatt EU behöver en miljöpolitik som tar ansvar och gör skillnad i människors vardag. Inte den slags politik som drivs av kristdemokrater, moderater och sverigedemokrater, skriver EU-parlamentariker Heléne Fritzson (S), inför EU-valet.

Så hanterar du avfall som innehåller PFAS

Generellt ska avfall som innehåller långlivade organiska föroreningar som PFAS inte återvinnas, enligt Naturvårdsverket. Därför ska den typen av produkter helst undvikas helt, men vid kassering finns ändå lite att tänka på.

PFAS i mark och organismer på Frösön

Jord, växter och djur på Frösön utanför Östersund har tagit upp höga halter av PFAS visar en ny studie. Detta efter föroreningar från bland annat Försvarsmaktens brandövningar i området.

PFAS-förgiftade invånare i Kallinge får skadestånd

Den 5 december kom Högsta domstolen, HD, med sitt avgörande i Kallingemålet, där ett stort antal personer stämt ett kommunalt bolag på grund av förekomsten av PFAS i deras dricksvatten. HD ger de drabbade rätt till skadestånd.