Striden om gruvan i Billinge fortsätter

Nu återupptas den över tjugo år långa striden i mark- och miljödomstolen om Svenska Kaolin ska få öppna en gruva i skånska Billinge.
Boende i området och andra miljöinstanser har hela tiden protesterat mot företagets planer på etableringen och menar att gruvan skulle skada stora naturvärden och medföra en fara för hälsan för dem som bor i närheten.
Nu kan Sveriges Natur visa att Svenska Kaolin ägs via bolag i skatteparadis och att ägarföretaget har ett brokigt förflutet där man bland annat tjänat stora pengar på handel med utsläppsrätter.

Natura 2000 i centrum för gruvkonflikter

En prejudicerande dom kring gruvplanerna i Norra Kärr ställer nya krav på miljöbedömningarna. Flera nya gruvprojekt kan nu komma att stoppas för att de påverkar Natura 2000-områden.

Po Tidholm: Ny roll för landsbygdens natur

Essä Po Tidholm skriver om Norrland och vår syn på naturresurserna. Än så länge sätter råvarunäringarna normen. Men naturen börjar få en annan roll. Berättelsen behöver skrivas om.

Sveriges ömma punkt: samer och gruvor

Sverige vill gärna ses som världens samvete. Men gruvkonflikter som Rönnbäck och Kallak trycker på en öm punkt. För samerna handlar striderna om grundläggande rättigheter som andra urfolk redan fått. Projekten blir nya uttryck för ett förnekat kolonialt arv.

Ingen kollar gruvbolagen

Vart femte bolag som fått tillstånd att leta eller bryta mineraler i Sverige de senaste tre åren var hårt finansiellt pressat. Två företag var under brottsutredning. Sveriges Naturs granskning avslöjar att ingen har kontrollerat bolagen i den svenska gruvboomen.

Gruvdrift vid Vättern?

Rätt plats för en gruva? Natura 2000, biosfärområde och Sveriges största dricksvattentäkt.Vättern är en naturpärla som de flesta svenskar känner till. Nu hotas den känsliga sjön bland annat av gruvdrift.