Annons
Renar sjuka av nyupptäckt virus

Sår runt ögon hos ren med renkoppor. Bild: Ulrika Rockström/Gård & Djurhälsan

Renar sjuka av nyupptäckt virus

Ett virus som inte tidigare påvisats i Europa har hittats i Sverige och Norge. Renar som drabbats av viruset får sår, ofta runt ögonen och könsorganen. Nu behövs forskning för att ta reda på mer om viruset.

Jonas Johansson Wensman är laborator på SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt. Han jobbar med det virus som orsakar renkoppor. Sveriges Natur ringde upp honom och ställde några frågor om sjukdomen.

Var kommer renkoppor ifrån från början?

– Man vet inte det. Det virus som ligger bakom sjukdomen tillhör en stor virusfamilj som orsakar hudsår på många olika djurarter, just det här virussläktet hjortkoppsvirus har bara påvisats i Nordamerika i USA och Canada tidigare.

Hur många djur är drabbade?

– Det har vi inte någon exakt siffra på, men viruset har påvisats i Norge och i Sverige. Flest fall har påträffats i Sverige. Vi har hittat viruset i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Oftast är det ett eller några få djur som drabbats i en grupp, men det finns exempel där en stor del av kalvarna som tagits in från bete drabbats. Det är främst unga renar som blir sjuka och flest fall har rapporterats in efter att djuren samlas in efter fribetet. Då har de framför allt haft sår runt könsorganen, vilket kan vara svårare att upptäcka än om de får sår runt ögonen.

Hur verkar renarna må av viruset och de här såren?

– Sannolikt är det smärtsamt för dem. I liknande infektioner brukar såren vara smärtsamma men det beror också på var såren sitter. Djurens allmäntillstånd har hittills inte verkat påverkas av såren och de läker oftast av sig själva. Det kan ta några veckor eller till och med månader innan såren är läkta, och om det blir bakterietillväxt kan det behövas antibiotika men oftast krävs inte det.

Renkoppsviruset har inte synts till i Europa tidigare. Varför har det dykt upp nu tror ni?

– Det vet vi inte. Vi vet inte heller hur länge det har cirkulerat i renpopulationen eller om det kommer från andra djur.

Kan det smitta andra hjortdjur?

– De virus som har setts i Nordamerika har haft ganska smalt värdspektrum och det verkar vara skilda virus mellan olika hjortarter. Vi behöver göra fortsatta analyser för att kunna ta reda på hur länge viruset har funnits i Sverige och Norge, om det finns i andra renpopulationer och hur det sprids.

Hur allvarligt ser ni på upptäckten?

– Jag skulle säga att det är bra att man vet vad de här såren beror på. Det har ju funnits vetskap om de här såren men inte någon förklaring till vad de orsakats av. Det har förts diskussioner om det var ett herpesvirus men nu är det bra att vi har fastställt orsaken. Nu får vi jobba vidare med att se hur omfattande utbredning det är, försöka ta reda på hur länge viruset funnits här och hur det sprids.

När den afrikanska svinpesten dök upp stängdes ett helt område av och alla vildsvin i den smittade zonen sköts. Varför är det så stor skillnad i rekommendationer?

– Åtgärderna för att förhindra smittspridning av renkoppor är inte reglerad enligt EU-lagstiftningen. Däremot finns råd för hur renägarna ska förhindra smitta där vi arbetar tillsammans med näringen. Renkoppsvirus bedöms inte kunna spridas från djur till människa. Men myndigheterna följer läget och vilken förekomst det handlar om, det kan förstås bli andra rekommendationer om det bedöms nödvändigt.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X