M, KD, L och SD ger uppdrag om utbyggd kärnkraft

Ulf Kristersson (M) har kommit överens med samarbetspartierna om en rad miljö- och energipolitiska förslag. Foto: News Øresund - Johan Wessman

M, KD, L och SD ger uppdrag om utbyggd kärnkraft

Minskat bistånd, minimerad reduktionsplikt, pausad översyn av vattenkraften och slopat mål om förnybar energi. Det är några av punkterna som den kommande regeringen har på sin miljö- och energiagenda, meddelar partierna.

Under en presskonferens i riksdagen under fredagsförmiddagen presenterade Moderaterna (M), Kristdemokraterna (KD), Liberalerna (L) och Sverigedemokraterna (SD) den överenskommelse som ska ligga till grund för nästa regering. På miljö- och energiområdet finns flera punkter där partierna har enats.

Kärnkraft i fokus

Partierna är överens om att ändra Sveriges energipolitiska mål från 100 procent förnybart till 100 procent fossilfritt. Samtidigt får Vattenfall i uppdrag att påbörja planering och upphandling av ny kärnkraft. Partierna, varav M, KD och L troligtvis lyckas bilda regering på måndag, säger också att de ska driva på i EU för att få typgodkännande av nya reaktorer.

– Målet är elektrifiering, och vägen dit stavas kärnkraft, säger Ebba Busch under presskonferensen.

Sveriges Natur har tidigare rapporterat om hur ny kärnkraft både är dyrt och tar väldigt lång tid att bygga ut, jämfört med förnybara alternativ som vind- och solenergi. Busch konstaterar att vindkraft kommer vara fortsatt viktigt, men att den inte ska vara ”basen i energisystemet”.

Partierna ger också besked om att man kommer se över sänkt koldioxidskatt på kraftvärmeproduktion och förbränning av avfall. De är också överens om att målet om att 1 procent av BNI ska gå till bistånd överges, vilket lär innebära en sänkning av Sveriges totala bistånd de kommande åren. Detsamma gäller översynen av vattenkraftens miljöpåverkan som nu sätts på paus.

Vill förenkla miljötillstånd

När det gäller drivmedel och transporter säger Ulf Kristersson att reduktionsplikten ska ned till EU:s miniminivå till 1 januari 2024. Partierna satsar på utbyggnad av fler laddstolpar. De har tidigare aviserat att man inte kommer gå vidare med utbyggnaden av höghastighetståg.

I överenskommelsen ingår också skrivningar om förkortade miljötillstånd, energieffektvisering och fortsatt arbete med att priskompensera medborgare för höga elpriser. Partierna uppger också att de vill se ökade ambitioner för energieffektivisering och lagring av koldioxid.

Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén är skeptisk till förslagen:

– Jag känner mig både besviken och djupt oroad. Utifrån vad som hittills framkommer så verkar det vara väldigt tunt med politik som tar itu med miljöproblemen, i stället riskerar problemen att förvärras med de åtgärder som läggs fram, säger hon.

Under regeringsförklaringen meddelade Ulf Kristersson att Miljödepartementet läggs ned. Miljö och klimat kommer istället hanteras på det nya Klimat- och näringslivsdepartementet, där miljö slås ihop med energi och näringsliv.

Förra veckan gick företrädare för åtta miljöorganisationer ut i en debattartikel där de uppmanar L att ”hålla linjen” gentemot samarbetspartierna i miljö- och klimatpolitiken. I flera granskningar har L fått avsevärt bättre betyg än M, SD och KD, som återkommande anklagas för att försvaga miljöpolitiken, något de själva tillbakavisar.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X