Politisk slagsida när Naturskyddsföreningen väljer styrelse
Man med glasögon talar

Anders Grönvall, tidigare statssekreterare åt miljö- och klimatminister Annika Strandhäll, ställer upp i valet till ny ordförande för Naturskyddsföreningen. Foto: IISD

Politisk slagsida när Naturskyddsföreningen väljer styrelse

Inför Naturskyddsföreningens rikstämma kandiderar elva personer till posten som ordförande. Ytterligare 21 ställer upp som ledamöter. Flera är aktiva i den nuvarande politiska oppositionen, men kopplingar till något regeringsparti saknas.

Liksom vid bland annat Naturskyddsföreningens riksstämma 2018 märks ett stort intresse bland politiskt engagerade att sitta i föreningens styrelse. Bara till ordförandeposten syns en tidigare socialdemokratisk statssekreterare, en till nyligen aktiv riksdagspolitiker för Miljöpartiet och en ännu kanslianställd miljöpartist.

Totalt finns elva kandidater till att ersätta nuvarande ordförande Johanna Sandahl, som avgår vid riksstämman i juni 2023. Ytterligare 21 personer kandidaterar till styrelsen som ledamöter och skattmästare (kassör). Även här finns aktiva och tidigare aktiva politiker och tjänstemän från Miljöpartiet, men också Socialdemokraterna, Centerpartiet och Feministiskt initiativ.

Aktiva politiker i styrelsen

Lotta Bengtsson Silfver som sitter i Naturskyddsföreningens riksstyrelse sedan 2014 ställer upp för omval. Varken i hennes presentation på valberedningens sajt över alla nominerade eller på Naturskyddsföreningens egen presentation av alla styrelseledamöter framgår det att Lotta Bengtsson Silfver är aktiv miljöpartistisk politiker, som bland annat vid tidpunkten för Naturskyddsföreningens riksstämma 2018 stod med på Miljöpartiets valsedel i valet till kommunfullmäktige i Jokkmokk samma år.

Hon är sedan 2021 vice ordförande i Naturskyddsföreningen. En titel hon också har i det kommunala bolaget Jokkmokks värmeverk AB, där hon så så sent som i december 2022 valdes om som representant för Miljöpartiet i styrelsen för perioden 2023-2026.

Varför framgår inte ditt politiska engagemang i dina presentationer på styrelsens sajt eller på nomineringssidan?

– Mitt miljöengagemang är rotat främst i Naturskyddsföreningen. Det är där jag har hela min identifikation, min bas och ideologiska grund. Jag har varit aktiv i föreningen i snart 30 år och det är där jag lägger 99 procent av mitt engagemang. Sen har jag ett litet uppdrag för Miljöpartiet. Jag sitter i en bolagsstyrelse för min miljökompetens skull. Arbetet där är icke ideologiskt, och jag är inte engagerad i något idéutvecklingsarbete i partiet, säger Lotta Bengtsson Silfver till Sveriges Natur.

Hon tillägger att Sverige har ett demokratiskt system som innebär att man ibland också kan behöva ta politiska uppdrag.

– Och jag har känt att jag kan göra lite nytta där, men för mig är föreningsarbetet viktigast och det tror jag det är även för medlemmarna, att de vet att det är där jag lägger min tid och mitt engagemang.

I styrelsen sitter i dag även Mårten Wallberg, som är kanslichef för Miljöpartiet i Stockholm, och inför riksstämman i år kandiderar till ordförandeposten. Inte heller hans politiska engagemang framgår av styrelsens presentation på Naturskyddsföreningens hemsida. Det nämns i korthet i hans egen presentation på valberedningens sajt.

Även nuvarande ledamot Gudrun Hubendick ställer upp till omval. Hon har tidigare arbetat aktivt för såväl Centerpartiet som Miljöpartiet, vilket hon tydliggör på valberedningens sajt, men alls inte nämner i sin presentation på Naturskyddsföreningens styrelsesida.

S och MP siktar på ordförandepost

De två kanske främsta politiska profilerna inför ordförandevalet i år är Maria Gardfjell, med en lång politisk karriär inom Miljöpartiet bakom sig, och Anders Grönvall, med en nästan lika lång karriär inom socialdemokratin bakom sig. Maria Gardfjell var riksdagsledamot och vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet 2018-2022, men innan dess kommunpolitiker i Uppsala sedan 2006. Hon ställde inte upp i valet 2022.

Anders Grönvall har varit socialdemokratisk politiker sedan 2010. Först som oppositionsråd i Knivsta, men sedan som politisk sekreterare och sakkunnig både i riksdag och regering, fram till en kort period som statssekreterare åt tidigare miljö- och klimatminister Annika Strandhäll 2021-2022. Sedan valet 2022 är han ersättare i Uppsala kommunfullmäktige.

Ytterligare en ordförandekandidat med bakgrund inom Miljöpartiet är Lars Vaste Andersson, som i sin presentation på valberedningens sajt är tydlig med att han var aktiv inom partiet 1981-1991. Han är redan i dag ledamot i Naturskyddsföreningens styrelse, men i hans presentation på föreningens styrelsesida på webben framgår inte hans tidigare politiska engagemang.

Fler kandidater från politiken

Madeleine van der Veer, som kandiderar till styrelsen, jobbade som pressekreterare åt Lena Ek och Eskil Erlandsson när de var centerpartistiska statsråd inom miljö och jordbruk under regeringen 2010-2014. Nominerad ledamot Gustaf Zachrisson tjänstgjorde ett par månader under 2022 på Statsrådsberedningen, bland annat som pressekreterare hos den socialdemokratiska energi- och digitaliseringsministern Khashayar Farmanbar.

Carmen Blanco Valer, som kandiderar till styrelsen som ledamot, ställde i valet 2018 upp i riksdagsvalet för Feministiskt Initiativ. Hon var tidigare partiets antirasistiska talesperson, och har också varit ordförande för Latinamerikagrupperna.

Det finns ytterligare en rad styrelsekandidater från civilsamhället, som till exempel Lanja Rashid från Jordens vänner. Hon är nominerad till ordförandeposten. Till ordförande kandiderar även Pia Björstrand, från föreningen Klimataktion, Beatrice Rindevall från stiftelsen BalticWaters2030 och sajten Supermiljöbloggen, och Tove Ahlström, som tills nyligen var vd på tankesmedjan Global utmaning.

Utöver de redan nämnda är de andra kandidaterna till ordförandeposten nuvarande styrelseledamot, och miljöstrategen, Linda Birkedal; naturfotografen Henrik Werge, som i dag är vice ordförande i Naturföreningens Norakrets och ledamot i Örebros länsförbund; Karl-Axel Reimer, ordförande i Södermanlands länsförbund och tidigare ledamot i riksföreningens valberedning; och Per Jiborn, som jobbar med ekoturism och är ledamot i Kalmars länsförbund.

Forskare och lokalt engagerade

Bland de nominerade till ledamöter återfinns ett par forskare, som till exempel trafikexperten Anders Roth och grundvattenkemisten Tonie Wickman. Flera ledamöter i lokala naturskyddsföreningar som Per Bengtsson, Kim Weinehammar, Lars Lagebrand och Anders Tullander siktar nu också mot riksstyrelsen.

Även från den privata sektorn finns kandidater, som Sophia Sundberg, vd för Barkarby Science, ett bolag som samägs av Järfälla kommun och de privata företagen Atrium Ljungberg, Eon Värme AB, Järfällahus, NCC, Scania och Skanska. Hon har tidigare arbetat som konsult åt bland andra Coca-cola och OKQ8.

Vid riksstämman 2021 valdes två ledamöter med kopplingar till Moderaterna in i riksstyrelsen. De är Christopher Hamilton och Sylvia Rezania. Ingen av dem nämner sina partikopplingar i presentationen av styrelsen på föreningens webb. Ingen av dem ställer heller upp till omval vid årets riksstämma.

Christopher Hamilton är sedan valet 2022 första ersättare i kommunfullmäktige i Sigtuna. Sylvia Rezania har ett förflutet som ledamot i kommunfullmäktige i Stockholms stad och har jobbat som pressekreterare för bland andra Anna König Jerlmyr (2013-2014), moderat socialborgarråd i Stockholm.

Partipolitiskt obunden förening

När Sveriges Natur granskade kandidaterna inför riksstämman 2018 uppstod under stämman en diskussion om föreningens partipolitiska obundenhet. Valberedningens Karl-Axel Reimer tog då upp behovet av att tydligare definiera hur föreningen ska se på detta.

Under stämman 2021 valdes också två personer från den dåvarande politiska oppositionen in, men eftersom ingen av dem ställer upp till omval finns nu en ideologisk slagsida bland de nominerade. En situation som påminner om stämman för fem år sedan.

– Vi är medvetna om som hände på stämman 2018 och vilken diskussion som då uppstod i och runt föreningen. Det väger vi så klart in nu när vi intervjuar ordförandekandidater och sedan dem som tackat ja till nominering till ledamöter. Vi vet också vilket läge vi befinner oss nationellt med den miljöpolitik vi har och var föreningen står. Givet det kommer vi arbeta oss fram till ett förslag som vi hoppas kommer gynna föreningen, säger Lena Nilsson, ordförande i riksföreningens valberedningen och ordförande i Göteborgs Naturskyddsförening.

Inför valet 2022 sade Sverigedemokraternas miljö- och klimatpolitiska talesperson Martin Kinnunen att Miljöpartiet var Naturskyddsföreningen politiska gren. Moderata lokalpolitiker drog likhetstecken mellan Naturskyddsföreningen och terrorister och Kristdemokraterna drog föreningen och Miljöpartiet över en kant.

Johanna Sandahl svarar

Sveriges Natur vänder sig till Naturskyddsföreningens nuvarande ordförande, Johanna Sandahl, med en fråga om riskerna med att ledamöter i styrelsen kan kopplas till vissa partier i den nuvarande nationella politiska oppositionen. Hon bottnar i föreningens stadgar.

– Det är jätteviktigt att föreningen fortsatt är det vi ska vara enligt stadgarna, det vill säga en demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening för naturskydd, naturvård och miljövård. Så länge som styrelsen upprätthåller det, så är det också vår styrka. Vi är breda i vårt arbete och har ett stort och växande stöd från allmänheten, säger Johanna Sandahl.

Det finns inte risker med att när den nuvarande styrelsen presenterar sig på föreningens hemsida så framgår inte nuvarande eller tidigare partipolitiska kopplingar?

– Jag tror inte det handlar om att man försöker dölja något. Ledamöterna har skrivit sina presentationer själva och jag gissar att de velat informerar om kunskaper och erfarenheter i relation till vad de kan bidra till i styrelsearbetet. Det är ingen hemlighet att vi i styrelsen har personer med kopplingar till olika partier, men vi är en partipolitiskt obunden förening som lägger förslag, utför granskningar och utvärderingar utifrån föreningens värderingar. Inget annat. Jag är väldigt stolt över det arbete vi genomför.

Utöver intern kritik mot risken för politisk slagsida vid riksstämman 2018, varnades Naturskyddsföreningen då också för utvecklingen med en allt för partipolitiserad styrelse av två tidigare miljöministrar från Centerpartiet, och moderata och kristdemokratiska lokalpolitiker.

Utöver en ordförande och tio ledamöter ska också en skattmästare, en revisor och en revisorssuppleant väljas. Läs mer om urvalsprocessen och alla kandidater på valberedningens sajt.

Förtydligande: Lotta Bengtsson Silfver lämnade sin plats på Miljöpartiets valsedel till kommunvalet i Jokkmokk 2018 den 27 juni samma år. Hon fanns alltså ej på den slutgiltiga valsedeln vid valet 9 september, men var enligt Valmyndigheten fortfarande valbar.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X