Annons
Naturskyddsföreningen ger Miljöpartiet full pott
Man i skogen

Miljöpartiets miljöpolitiska talesperson Per Bolund ser avgrundsdjupa skillnader i riksdagspartiernas miljö- och klimatpolitik. Foto: Erik Halkjaer

Naturskyddsföreningen ger Miljöpartiet full pott

När Naturskyddsföreningen granskar riksdagspartiernas miljöpolitik inför valet får bara Miljöpartiet full pott. De tre största partierna hamnar tillsammans med Kristdemokraterna på jumboplats.

Efter att den 18 maj ha presenterat en sammanställning av riksdagspartiernas miljöpolitik den gånga mandatperioden lade Naturskyddsföreningen på morgonen den 14 juni fram en kartläggning av partiernas miljöpolitik den kommande mandatperioden. Partierna har fått ta ställning till 22 miljöpolitiska förslag, som Naturskyddsföreningen lagt fram.

Av kartläggningen framgår det att endast Miljöpartiet (MP) stöttar Naturskyddsföreningens alla 22 förslag. På den andra ändan av skalan stöttar Sverigedemokraterna bara ett av 22 förslag. Moderaterna (M), Socialdemokraterna (S) och Kristdemokraterna (KD) ställer sig bakom fem av förslagen.

– Det är mycket oroande att många partier, och i synnerhet stora partier som Socialdemokraterna och Moderaterna, uppvisar så svaga ambitioner inom klimat- och miljöpolitiken inför valet.  Det är djupt allvarligt i en tid då det är bråttom att införa kraftfulla politiska reformer för att komma till rätta med den allvarliga klimat- och naturkris som vi befinner oss i, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen i ett pressutskick.

Förslagen handlar om klimatpolitik, kemikalier, åtgärder för att främja och värna biologisk mångfald och omställningen till ett hållbart samhälle. Partierna har även fått ange sina mest prioriterade förslag inom klimat- och miljöpolitiken inför kommande mandatperiod.

Utöver MP, KD och de tre största riksdagspartierna ger Vänsterpartiet (V) sitt stöd till 20 av 22 förslag, och Liberalerna (L) och Centerpartiet (C) 18 respektive 13. I mångt och mycket stämmer sammanställningen överens med den tidigare rapporten om hur partierna agerat inom miljöpolitiken under mandatperioden 2018-2022, med den stora skillnaden att S hamnar längre ner i rankingen inför den kommande mandatperioden.

Få tror på tidigt fossilförbud

Inför riksdagsvalet i september i år är MP det enda parti som vill se ett fossilförbud till år 2030. V lägger på fem år och tror på fossilförbud till år 2035.

Att L inte rankas högre av Naturskyddsföreningen beror inte på att partiet säger nej till flera av förslagen, utan för att de svarar ”vet ej”. Det gäller bland annat fossilförbudet där L vill lägga större ansvar på den som förorenar, snarare än att införa ett förbud.

I sitt pressutskick utmålar Naturskyddsföreningen C som en bromskloss i den framtida miljöpolitiken, bland annat för att partiet inte vill se en ny havsmiljölag och för att partiet inte vill låta de statligt ägda skogarna vara föregångare för hållbart skogsbruk. S och M får underkänt för sina låga ambitioner på klimatområdet.

KD och SD är de enda partierna i kartläggningen som inte vill höja ambitionsnivån i EU:s utsläppshandel ETS. SD ställer sig bakom ett av Naturskyddsföreningens förslag, att flytta ut gränsen för bottentrålning i Östersjön, ett förslag som i övrigt endast stöttas av MP och V.

Miljöpartiet toppar ranking

Vid presentationen av den första sammanställningen av riksdagspartiernas miljöpolitik, den 18 maj, fick Naturskyddsföreningen kritik från bland andra SD. Partiets miljöpolitiska talesperson Martin Kinnunen sa då att MP är ”Naturskyddsföreningens politiska gren” och att föreningens syn på miljöpolitiken är väntad, varför den inte ska tas på allvar.

Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl svarade då på kritiken med att sammanställningen handlar om vad partierna faktiskt gjort på miljöområdet, inget annat. När nu Miljöpartiet i kartläggningen av den kommande mandatperiodens miljöpolitik åter hamnar i topp påpekar Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén att det inte bara är MP som kommer väl ut, utan även V och L, om än inte fullt så väl.

Hur ska vi veta att ni i era kartläggningar helt enkelt inte utgått från Miljöpartiets politik?

– Naturskyddsföreningen är Sveriges största och mest inflytelserika miljöorganisation. Vi utgår från forskningsläget, det som beslutats demokratiskt av vår folkrörelse och den politiska verkligheten när vi formulerar våra positioner och förslagen till partierna. Föreningens lojalitet ligger med naturen, inte något enskilt parti.  Skulle vi agera på annat sätt skulle vår folkrörelse reagera, säger Karin Lexén.

Karin Lexén säger också att syftet med enkäten är att guida väljare och att påverka partierna att vilja driva skarpare miljöpolitik. Naturskyddsföreningens målsättning är därför att alla partier ska svara ja till så många förslag som möjligt.

”Avgrundsdjupa skiljelinjer”

När Sveriges Natur på morgonen den 14 juni möter MP:s språkrör, och tidigare miljö- och klimatminister, Per Bolund i Tyresta nationalpark understryker han att MP inte på något sätt varit involverade i vilka frågor som Naturskyddsföreningen ställer, eller hur de är formulerade.

– Vi har ju svarat som alla andra partier på de här frågorna. Att Sverigedemokraterna får ett godkänt resultat av 22 medan Miljöpartiet får alla är ju snarare på grund av den politik vi driver, så kritiken från SD är lite svårförståelig. Naturskyddsföreningen är politiskt obunden. Det finns säkert en hel del sverigedemokrater som också är medlemmar i Naturskyddsföreningen och då gärna får försöka påverka Sverigedemokraterna också, säger Per Bolund.

Att miljöpolitiken får så lite utrymme i valdebatten handlar mycket om att den gradvisa försämringen av miljö och klimat inte får lika braskande rubriker som krig och pandemier, enligt Per Bolund.

– Men vi ser miljö- och klimatförändringarna som existentiella hot mot människan och det samhälle vi har byggt upp. Vi behöver en debatt om det också. Ur vår synvinkel handlar det till viss del också om lathet, där man kan nöja sig med att alla partier ställer sig bakom klimatlagen utan att gå ner på djupet och titta på det avgrundsdjupa skiljelinjer som finns mellan partierna i fråga om miljö och klimat, säger han.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X