Höjd moms skulle ge minskad konsumtion

Om momsen höjdes med fem procent skulle konsumtionen minska med fyra procent. Foto: Getty

Höjd moms skulle ge minskad konsumtion

Höjd moms en är form av skatteväxling som diskuteras i statlig utredning kring nya styrmedel för en mer cirkulär ekonomi. Målsättningen är att göra billigare att reparera eller hyra saker jämfört med att köpa nytt och minska avfallet.

Utredningen om cirkulär ekonomi har nyligen presenterat sina förslag. Tanken är att få varor och material att i större utsträckning snurra runt i samhällskroppen och därmed minska uppkomsten av avfall. Utredningens betänkande har fått den talande titeln ”Från värdekedja till värdecykel”.

Av 100 kronor i utlägg från hushållen går i dag bara 80 öre till reparationer. I många fall är det betydligt dyrare att reparera en vara än att köpa en likadan ny. Även att hyra är många gånger olönsamt jämfört med att köpa.

Utredningen har tittat på möjligheterna till en fortsatt och utökad skatteväxling mellan miljöskatter och skatt på arbete. Sverige har i dag en av de lägsta andelarna miljörelaterade skatter bland EU:s medlemsländer. Lägre skatt på arbete skulle ge ett ökat tjänsteinnehåll i konsumtionen och göra att exempelvis reparationer och underhåll blir billigare.

Ett förslag som utredningen diskuterar är en höjd moms. Om den generella momsen höjdes från dagens 25 procent till 30 procent skulle konsumtionen i Sverige minska med 4 procent enligt utredningen. Det skulle ge skatteintäkter på ungefär 50 miljarder, att växla mot lägre skatt på arbete. Alternativt kan man sätta punktskatter bara på varor, per kilo eller som ett procentuellt påslag ovanpå försäljningspriset. Det skulle också dämpa konsumtionen och vara mindre snedvridande än momshöjningen, eftersom höjd moms också skulle drabba tjänster.

Utredningen lämnar dock inga konkreta skatteväxlingsförslag, utan nöjer sig med att rekommendera att Sverige verkar inom EU för ett förändrat momsdirektiv som tar större hänsyn till konsumtionens miljöeffekter.

Utredningen går nu ut på remiss. Skarpa förslag från regeringen i frågan kan därför väntas tidigast i höst eller tidigt nästa vår.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X