Kollaps för torsken i Östersjön

Stora torskar har blivit sällsynta i Östersjön. Foto: Getty Images

Kollaps för torsken i Östersjön

Östersjötorsken har minskat så dramatiskt att det är osäkert om den kan återhämta sig. När fisketrålarna inte längre kan fiska torsk satsar de på plattfisk istället, enligt en ny rapport från organisationen Fiskesekretariatet.

I december 2021 stoppade EU:s ministerråd allt torskfiske i Östersjön. Det var dock många år för sent, och i praktiken var det redan nästan omöjligt att fiska efter torsk, enligt Fiskesekretariatet (Fishsec). Organisationen släppte nyligen rapporten The Decline of Cod in the Baltic Sea, den mest grundliga genomgång av torskens situation som gjorts, enligt Jan Isakson som är kanslichef på Fishsec. Han beskriver det som att torskbeståndet har kollapsat.

− Vi såg tecken på det redan 2016-2017, men fiskeförvaltarna tittade bara på mängden biomassa och sa att det fanns ungefär lika mycket som tidigare. De tog inte hänsyn till torskarnas kondition – de var svultna och växte inte till sig, de mådde uppenbarligen pyton!

Nästan inga stora torskar kvar

De stora torskarna var i princip helt försvunna. Kvar fanns ett tusenbrödrasamhälle av dvärgar. Tidigare fortplantade sig torskarna när de var närmare 40 cm långa men nu redan när de var 18-20 cm – som små abborrar.

Ännu kan ingen säga exakt vad som hände men fisken var stressad av födobrist och syrebrist, samtidigt som fisket fortsatte. Sedan 2013 har Östersjöländerna samtidigt beslutat om fiskekvoter som överskridit rekommendationerna från Internationella havsforskningsrådet, ICES. Nu när det inte längre går att fiska torsk satsar många, framför allt bottentrålarna, på plattfisk istället. Problemet är atttrålningen kommer att fånga upp de få torskar som finns också, säger Jan Isakson.

− Det finns en begränsning av hur stora bifångster de får ta upp, men ingen vet exakt hur mycket det fuskas.

Dumpande av bifångst fortsätter trots förbud

Sedan 2017 är det förbjudet att slänga tillbaka bifångst i havet om den överskrider kvoterna. Men utkastandet fortsätter, enligt ICES och fiskekontrollmyndigheten EFCA. Ett sätt att komma till rätta med detta är att fiskarna använder kamerautrustning som visar vad båtarna faktiskt tar upp, skriver Fishsec i sin rapport. Den här tekniken finns redan och är i sammanhanget inte särskilt dyr, men har mött motstånd från fiskarorganisationer för att den skulle vara integritetskränkande.

Rapporten innehåller fler förslag på hur torsken ska räddas, bland annat att minimera bottentrålningen.

− Det skulle räcka långt om Östersjöländerna bara gjorde det som de åtagit sig i Baltic Sea Action Plan, säger Jan Isakson.

”Det är inte bara torsken som står på spel”

Men det är svårt att säga säkert om trenden går att vända. Utanför kanadensiska New Foundland kollapsade torskbestånden 1992 och har fortfarande inte återhämtat sig. Fiskesekretariatet tror fortfarande att torsken i Östersjön går att rädda.

− Det är inte bara torsken som står på spel. Den är en toppredator och om den försvinner får det följdverkningar i hela Östersjöns ekosystem. Det finns stor anledning att vara orolig men det finns ingen anledning att inte göra allt man kan. Allt annat vore en skandal, säger Jan Isakson.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X