Naturrestaureringslag överlever röstningsdrama

Bild: Johner Images/Getty Images

Naturrestaureringslag överlever röstningsdrama

Med 44 röster mot 44 räddades förslaget om ny EU-lag om återställande av natur kvar. Åtminstone för nu. Dramat i Europaparlamentets miljöutskott fortsätter, samtidigt som Sverige får kritik för att försöka förhala i ministerrådet.

Det råder stor dramatik och högt politiskt spel om lagen om restaurering av natur. Syftet med EU-kommissionens förslag är att minska förlusten av biologisk mångfald i Europa. Kommissionens ursprungliga förslag innebär bland annat ökad grönska i städer, återvätning av våtmarker, mer död ved i skogar och stärkta arthabitat i jordbrukslandskap.

Lagen riskerade under torsdagen att falla i första instans, Europaparlamentets miljöutskott. EPP-gruppen, där Moderaterna och Kristdemokraterna ingår, lämnade för en tid sen under buller och bång förhandlingarna i protest och föreslog istället att lagen skulle skrotas i sin helhet.

Efter att den liberala gruppen, med Centerpartiet och Liberalerna, blivit vågmästare och det in i det sista varit osäkert hur rösterna skulle bli står det nu klart att högergruppens förslag om förkastning faller med 44 röster mot 44. Liberalernas Karin Karlsbro röstade ja, Centerpartiets Emma Wiesner nej.

Bland de övriga svenska ledamöterna röstade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet för och Moderaterna emot. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har inga ledamöter i utskottet.

Samtidigt råder fortfarande stor splittring på många punkter och det är högst osäkert om lagen klarar sig hela vägen genom EU-maskineriet. Alla punkter hann heller inte avhandlas under dagen, så de sista förhandlingarna i utskottet skjuts fram. Det kan göra det svårare att få parlamentet att rösta om det i tid, skriver Aktuell Hållbarhet.

Sverige försöker bromsa

– Idag undkom EU med nöd och näppe att skämma ut sig ordentligt på den internationella arenan. De kommande veckorna är sista chansen att rädda lagen om naturrestaurering, EU:s trovärdighet och samtidigt leverera på löftena i Green Deal, säger Sabien Leemans, policyansvarig för biologisk mångfald på Världsnaturfonden (WWF), i ett pressmeddelande från den europeiska miljörörelsen.

Kritikerna till naturrestaureringslagen anser att det kommer bli för dyrt och svårt att återställa. Förespråkarna anser å andra sidan dels att det kommer bli ännu dyrare att inte agera, dels att det skulle göra det svårare för EU att leva upp till åtagandena inom Montrealavtalet, det globala avtalet för att skydda och återställa natur, utan en sådan lag.

Förhandlingar pågår också i ministerrådet. Där riktar flera tunga länder kritik mot att Sverige som ordförandeland försöker förhala lagen, rapporterar bland annat Sveriges Radio. I den svenska riksdagen är en majoritet emot restaureringslagen.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X