Så eldar du smartare

Det är bråda dagar för braskaminsförsäljare och allt fler eldar hemma. Då är det extra viktigt att tänka på att få till så miljösmart eldning som möjligt och minska luftföroreningarna.

Sveriges smutsigaste kommuner 2018

Statistik från Naturvårdsverket visar att gränsvärdena för partiklar och kvävedioxid i luften överskrids på flera platser i landet, något som gör att Sverige riskerar att fällas i EU-domstolen. Här är Sveriges smutsigaste kommuner.

Kina – det ekonomiska undrets baksida

Cancerfallen ökar över hela Kina, mest i närheten av förorenande fabriker. Miljögrupper försöker hejda utvecklingen, men går en svår balansgång för att kunna påverka.

Luftföroreningar dödar hundratusentals

Luftföroreningar orsakar varje år hundratusentals förtida dödsfall i Europa. Utsläppen har minskat, men hälsoeffekterna ligger fortfarande på en oacceptabelt hög nivå, enligt Europeiska miljöbyrån EEA.