COP28: Världen ska röra sig bort från fossila bränslen

Världens länder har enats om en historisk överenskommelse på COP28 i Dubai. Foto: Fadel Dawod/Getty Images

COP28: Världen ska röra sig bort från fossila bränslen

Världens länder ska ”röra sig bort från” fossila bränslen. Det klubbades igenom på klimatmötet COP28 i Dubai. Det är första gången det fattas beslut om en minskning av fossila bränslen, vilket välkomnas av många. Samtidigt får slutavtalet kritik.

Efter att förhandlingarna dragit ut på tiden på FN:s klimatmöte, COP28, i Dubai i Förenade Arabemiraten, så kunde världens länder slutligen enas om en första global översyn av Parisavtalet. Man ska bland annat arbeta för att ”röra sig bort från” fossila bränslen. Det efter att ett kraftigt kritiserat utkast till överenskommelse presenterades i måndags, där en sådan skrivelse saknades.

Läs mer: Fältbiologerna arga över läget på COP28 – planerar aktioner

Det är första gången som världens länder kommer överens om en sådan skrivelse. I avtal från tidigare klimatmöten så har inte fossila bränslen uttryckligen nämnts, och ännu mindre har någon minskning av användningen dryftats.

”Djupa, snabba och varaktiga minskningar”

Man upprepar också att länderna ska begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, vilket kräver ”djupa, snabba och varaktiga minskningar” av växthusgasutsläpp. Det ska ske i etapper. En 43-procentig minskning fram till 2030 jämfört med 2019 års nivåer, en 60-procentig minskning till 2035, och netto nollutsläpp år 2050.

Resultatet av COP28 kan beskrivas som lite bättre än förväntat, men inte så bra som det skulle behöva vara för att leva upp till Parisavtalets mål och åtaganden, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

– Vi har ju varit oroliga för vad det skulle innebära att ha mötet på den här platsen och hade förväntningar anpassade efter det. Sett till den kontexten och med bakgrund av våra farhågor kan resultatet av COP28 ändå ses som ett litet steg framåt. Men sett till vad mötet var tvunget att leverera för att leva upp till 1,5-gradersmålet så är det inte tillräckligt.

Formuleringar som att ”världen ska röra sig bort från fossila bränslen” ses som en framgång på många håll och för första gången finns skrivningar om fossila bränslen i slutavtalet även om det omdiskuterade uttrycket ”fasa ut/ned” inte finns med. Hur stor roll spelar de här formuleringarna?

– De skickar en signal att man erkänner problemet. Det är häpnandesväckande att det här är första gången fossila bränslen nämns i det här styrande dokumentet, tidigare har formuleringarna bara avsett kol på grund av oerhört starka intressen från oljenationerna. Det är klart att det är ett framsteg att det finns i texten men det är naturligtvis beklagligt och att det inte gått att få in tidigare. Vi är besvikna över att man strök formuleringen om utfasning men ser det ändå som positivt att fossila bränslen lyfts fram.

Naturskyddsföreningen generalsekreterare Karin Lexén. Foto: Jens Sølvberg

Rika länder behöver bidra mer

Naturskyddsföreningen är kritisk till besluten om finansiering och rättvisa. Karin Lexén säger att skrivningarna på det området är för svaga och att det behövs tydligare uppmaningar till rika länder att bidra finansiellt till anpassning och omställning i globala syd. Däremot anser föreningen att det är positivt att den klimatfond som beslutades om på COP27 i Egypten nu klubbats igenom.

– Det är bra att flera länder lovat pengar, och vi förväntar oss att Sverige också ska göra det. Men man ska komma ihåg att det finns många andra viktiga fonder och att den här fonden inte får ta deras plats, den ska vara något som kommer utöver de andra fonderna, inte i stället för.

Läs mer: Miljöorganisationer nobbar COP28

Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari är nöjd med avtalet. Hon säger till SVT att det är ”mycket bra”. Kritiken, som att det fortfarande finns ett visst mått av frivillighet att ställa om från fossila bränslen, försvarar hon med att alla länder måste stå bakom avtalet.

– Alla länder måste komma överens, även länder som Saudiarabien ska skriva under. Då måste man öppna för att olika länder kan göra på olika sätt, säger hon till SVT.

Avveckla kolkraft och utveckla kärnkraft

Andra saker som man kommit överens om är bland annat att öka ansträngningarna för att avveckla befintlig kolkraft som saknar teknik för koldioxidinfångning, och påskynda arbetet med att utveckla bland annat kärnkraft och just koldioxidinfångning.

Man ska även jobba för att minska utsläppen av andra växthusgaser såsom metan, påskynda minskningen av utsläpp från vägtransporter och fasa ut ineffektiva subventioner av fossila bränslen som inte bidrar till en rättvis omställning.

Nästa års klimatmöte (2024), COP29, kommer att anordnas av Azerbajdzjan, i huvudstaden Baku. Likt Förenade Arabemiraten så är Azerbajdzjan en oljenation som regelbundet kritiseras för totalitära tendenser och bristande mänskliga rättigheter. Klimatmötet COP30, år 2025, kommer att hållas i Brasilien.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X