Svagt resultat på klimattoppmöte

Utsatta länders rätt till en klimatfond var i fokus under COP27. Bild: Sean Gallup / Getty Images

Svagt resultat på klimattoppmöte

I sista stund kunde världens länder komma överens om en fond för klimatskador under klimattoppmötet i Egypten. Däremot fattade man inget beslut om minskad användning av fossil energi.

Efter nattmangling och utdragna förhandlingar kunde världens länder under natten till söndag 20 november enas. Det blev ett uppdaterat avtal, men in i det sista fanns en risk att förhandlingarna helt skulle bryta samman.

Under de 30 år som klimatförhandlingarna har pågått har den huvudsakliga källan till världens utsläpp – fossila bränslen – inte nämnts i avtalstexterna. På fjolårets klimattoppmöte, COP26, i Glasgow, gjordes en vag skrivning om ”nedfasning” av kolkraft utan koldioxidinfångning. Inför årets möte fanns förhoppningar om att skrivningen skulle skärpas och även inkludera olja och fossilgas. Det föll platt.

Istället för en skärpning blev det tvärtom. I avtalets slutversion finns kryphål som kan öppna upp för nya investeringar i fossilgas.

Fossilindustrin har haft hög närvaro på COP27 i egyptiska Sharm el-Sheik. Över 600 lobbyister från kol-, olje-, och gasbolag var på plats.

Enligt bedömare är det osannolikt att det kommer tas tuffare beslut mot fossilt nästa år, när oljeproducerande Förenade Arabemiraten kommer vara värdland för förhandlingarna.

Klimatfond ska stötta utsatta

Mötet blev däremot en framgång för de många utvecklingsländer som vill få ekonomisk ersättning för klimatrelaterade skador och förluster. Rättvisefrågan har präglat mötet och under de sista dagarna blev det till slut klart med en särskild klimatfond för de mest utsatta länderna.

Läs mer: Dorothee Hildebrandt cyklade till COP27

Det är fortfarande oklart hur och vem som ska betala till fonden. EU försökte få in en skrivelse om att länder som Kina och Saudiarabien ska bidra till fonden, men de förslagen föll. Det ser däremot ut som att Världsbanken, IMF och andra finansiella institutioner kommer att bidra finansiellt, även om detaljerna inte är på plats ännu.

Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén var på plats under COP27 och kallar resultatet för ett litet steg mot klimaträttvisa.

– Jag hade hoppats på mycket tydligare besked från världens ledare om skärpta åtaganden för att klara 1,5-gradersmålet och om ambitiösa och konkreta mål för klimatfinansiering efter 2025. Men det är glädjande att länderna har enats om en fond för att ersätta de fattigaste länderna för skador och förluster, länder som bär minst skuld till klimatkrisen och ofta drabbas hårdast av dess effekter, säger Karin Lexén.

Bilden delas av Sveriges chefsförhandlare Mattias Frumerie, som säger till SvD att Sverige och EU är nöjda med klimatfonden men hade velat se ett bättre resultat överlag.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X