Bubblor hjälper fiskar förbi vattenkraftverk

Johan Leander (på bilden) har undersökt hur bubbelbarriärer kan få vandrande laxfiskar att välja en säker väg förbi vattenkraftverk och därigenom undvika turbinerna. Foto: Audun Rikardsen

Bubblor hjälper fiskar förbi vattenkraftverk

Dödligheten bland fiskar som passerar vattenkraftverk är hög i många älvar. Ny forskning visar att det finns en enkel lösning på problemet som är tio gånger billigare än andra metoder, nämligen bubblor.

För fiskar som vandrar i reglerade älvar är vattenkraftverkens turbiner ofta ett problematiskt hinder. Även när fisktrappor är en möjlig förbifart kan fiskar ha svårt att hitta rätt, vilket i många fall resulterar i en hög dödlighet.

En ny studie från Umeå universitet visar hur bubbelbarriärer, det vill säga ett konstant bubblande framför kraftverket, kan få laxfiskar att avvika från huvudfåran och välja en säkrare väg förbi kraftverken.

– Ur ett större perspektiv hoppas vi att det på populationsnivå ska ha en positiv effekt och leda till mer fisk i älvarna, säger Johan Leander, doktorand på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap och Företagsforskarskolan vid Umeå universitet, vars doktorsarbete resulterade i den publicerade studien.

Bubblor täcker synfältet

Varför laxfiskarna väljer att undvika bubblorna är fortfarande lite av ett mysterium, men Johan Leander tror det beror på att de använder sig av synen för att orientera sig i älvarna. Genom videoanalyser har de kunnat se att bubblorna täcker fiskarnas synfält, vilket gör det svårare för dem att göra välgrundade val.

– Tar man bort möjligheten att se vad som finns på ena sidan kan de inte göra visuella bedömningar av potentiella risker, och då väljer de nog hellre den andra säkrare vägen.

Johan Leanders studie har genomförts i Vattenfalls försöksanläggning i Älvkarleby. Foto: Jörgen Wiklund

Tio gånger billigare

Fördelen med bubblorna är att de är mer praktiska och betydligt billigare än fysiska barriärer såsom skärmar. Metoden kostar ungefär tio gånger så lite som de konventionella fysiska strukturerna som sätts fast i älvarna. Med de materiella hindren finns även en ständig problematik – bråte dras med i höga vattenflöden och vårfloder som sedan fastnar vid kraftverken.

– Det kostar därför ganska mycket med fysiska barriärer som kräver väldigt mycket underhåll. Kostnaden för bubbelbarriärer är mycket lägre till att börja med, och allt flyter rakt igenom.

Användbart verktyg

Inom projektet har Vattenfall varit en samarbetspartner, som visat fortsatt intresse för metoden.

– Vi har haft bra samarbete med dem. De äger marken och kraftverket där vi testat det här, och tycker att metoden har potential. Jag hoppas att den kan implementeras som ett riktigt verktyg i förvaltningen av vandrande fisk.

Med start 2022 får Sveriges vattenkraftverk sina miljövillkor omprövade. Målet är att modernisera vattenkraften så att vattnet nyttjas på ett hållbart sätt, och att göra effektiva miljöåtgärder med minsta möjliga påverkan på elsystemet. Johan Leander tror och hoppas att bubbelbarriärerna kan bli ett användbart verktyg inom effektiviseringen av vattenkraften.

– På många ställen finns i dag inga vettiga alternativ för att leda fisk förbi kraftverk. Att sätta upp fysiska barriärer och leda bort dem på det viset är orimligt, det kostar nog alldeles för mycket pengar. Det går inte ihop, så man är nog beroende av alternativa lösningar som kan vara mer ekonomiskt gångbara.

Den vetenskapliga artikeln hittar du här.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X