”Risk att älven slaktas”

Porjus kraftstation är det äldsta av Norrlandsälvarnas vattenkraftverk. Nu föreslås utbyggnad. Bild: Vattenfall

”Risk att älven slaktas”

Vattenfall vill bygga ut fyra kraftstationer i Norrlandsälvarna. Det är första gången på årtionden.

Vattenfall planerar att utvidga existerande vattenkraftverk på fyra platser för att om fem till tio år kunna ge ett tillskott på reglerbar och fossilfri el. Det blir i så fall den första satsningen på storskalig vattenkraft sedan 1970-talet.

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) och klimat-och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) var snabba med att stödja bolaget när planerna presenterades i mitten av april.

Vilka ekologiska effekter ger de här effekthöjningarna?

– Den frågan är för tidigt ställd. Förstudien kommer att titta på miljö, teknik och olika körsätt i anläggningarna som ska ge svar på frågan om det är görbart eller inte. Vår tidigare erfarenhet av mindre effekthöjningar är att vi inte behövt gå utanför befintliga vattendomar, i och med att körsättet inte ändrats så mycket, säger Johan Dasht, chef på Vattenfall nordisk vattenkraft.

Utbyggnaden och effekthöjningen kan medföra ändrat vattenflöde i älvarna som redan i dag är starkt påverkade av vattenkraft.

Luleälvens vattenråd oroligt

Luleälven har Europas längst torrlagda vattendrag, som är uppåt två mil långa och 100 meter breda. Siri Lundström, biolog från Luleälvens vattenråd, har i över tio år försökt att miljöanpassa vattenkraften i älven i samband med att EU:s vattendirektiv genomförts.

– Självklart är det klokt och rätt att vara kostnadseffektiv, men risken är att Vattenfall slaktar älven än mer om de effekthöjer utan miljöhänsyn. Det skulle vara helt i onödan och tära än mer på älvfåran, säger Siri Lundström.

Hon säger att det finns en oro för att Vattenfall inte tar något ansvar för lokalbygden. Här finns en lång historia av uteblivna satsningar och krav på lokal kompensation från de stora vinsterna.

Luleälvens vattenråd har till exempel föreslagit att bolaget ska spilla lite vatten i torrlagda sträckor, i stället för att köra älven hårdare och hårdare.

Naturskyddsföreningen önskar miljöprövning

Från Naturskyddsföreningens sida vill man inte se någon ny vattenkraft. Åtgärder som genererar mera el med samma mängd vatten är bra eftersom de effektiviserar, men förändringar som kräver mera vatten är en annan sak.

– I sådana fall måste bolaget göra en ordentlig miljöprövning. Det finns bara en viss mängd vatten i vattendraget och ju mer man använder till produktion desto mindre blir det över till naturen, säger Mia Svedäng, sötvattenbiolog på Naturskyddsföreningen.

Artikeln publicerades i
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X