Billig el i svensk industri minskar drivkraften att spara

Billig energi till svensk industri minskar incitamenten att spara på elen. FOTO: Getty Images

Billig el i svensk industri minskar drivkraften att spara

Svensk industri har billigare el än något annat EU-land. Men ska det sparas på energi, är det bättre om priset är högt, enligt EU-kommissionen, som tagit fram statistiken.

Enligt EU-kommissionen ger ett högre pris på el en starkare drivkraft att spara. I Sverige är det konsumenterna som betalar mycket jämfört med andra länder. Industrin kommer desto billigare undan.

Privatpersoner betalar ungefär tvåkronor per kilowattimme, medan industrin betalar ungefär 50 öre. Bakgrunden är de stora skattelättnaderna till industrin.

I rapporten Avskaffa klimatskadliga subventioner från Naturskyddsföreningen motsvarar det en subvention på nästan 13,5 miljarder kronor till industrin och även datorhallar som också slipper en stor del av skatten på el. Resultatet av det är en industrisektor som betalar mindre för elen än i något annat EU-land och även än i Norge.

Pris påverkar viljan att spara

Vad gäller exemplet Sverige stämmer kommissionens slutsats att priset påverkar viljan att spara. Den svenska industrisektorn använder mer el än snittet inom EU, enligt en mer detaljerad sammanfattning från EU om industrins elanvändning, Energy Efficiency Trends in Industry in the EU. Enligt den sammanställningen har effektiviseringen stannat av i Sverige, i alla fall för massa- och pappersindustrin. För cementindustrin ökade till och med energianvändningen mellan åren 2007 och 2012. I diagram efter diagram framgår att Sverige inte tillhör toppskiktet vad gäller effektiv elanvändning inom EU, medan till exempel Tyskland i flera jämförelser ligger bättre till. Där är priset för el till industrin också betydligt, högre, ungefär 1,4 kronor per kilowattimme, enligt kommissionens statistik.

Svensk industri betalar lite

Och då tillhör EU ändå inte toppskiktet vad gäller effektiv elanvändning, enligt EU-kommissionens rapport. Där står det om japansk och koreansk industri och dess ”utsatthet för högre energipriser som gjort dem mer energieffektiva.” Kommissionen sammanfattar: ”Vi ser alltså återigen att ökande energipriser kan driva fram minskad energianvändning och ökad energieffektivitet.”

I rapporten framgår att svensk industri betalar lite för elkraften även vid en global jämförelse, där även länder inom G 20 ingår. Det enda landet med lägre elkostnad för industrin är Argentina.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X