Dags att avveckla skadliga subventioner

Flyget betalar inte sina miljökostnader och staten går miste om en intäkt på minst 7,2 miljarder kronor per år.

Ledare

Dags att avveckla skadliga subventioner

Vad har halva statens utbildningsbudget gemensamt med en tredubblad miljö- och ­klimatbudget? Ja, den som kan statsbudgeten på sina fem fingrar svarar snabbt att det i båda fallen handlar om cirka 30 miljarder kronor.  Färre känner till att detta är samma summa som de klimatskadliga subventionerna utgör.

OECD, EU-kommissionen, G7, G20, IMF, FN-organ och enskilda stater har sedan länge rekommenderat utfasning av klimatskadliga subventioner som en av de första åtgärderna för att minska utsläppen. Fossila subventioner gör dubbel skada: de stödjer sådant som vi inte vill ha och ger mindre medel till det vi vill ha, exempelvis omställning till ett fossilfritt samhälle. Svenska ministrar har genom tiderna hållit fanan högt. Som tidigare miljöministern Andreas Carlgren (C) som 2010 var med och startade Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform, ett forum i syfte att förmå G20-län­derna att avveckla fossila subventioner.  Eller statsminister Stefan Löfven som i sitt tal på Paristoppmötet sade: ”Sverige avser att bli ett av de första fossilfria välfärdsländerna i världen. Att ta bort subventioner till fossila bränslen är ett viktigt steg på vägen dit.”

Men tyvärr har svenska regeringar inte levt som de lär. Det visar vår nya rapport Avveckla klimatskadliga subventioner. Utifrån Världshandelsorganisationens definition uppgår de svenska klimatskadliga subventionerna till minst 30 miljarder kronor per år. Primärt utgörs summan av skatteundantag, som leder till minskade skatteinkomster.

Några exempel:

  • Energiskatt på diesel, som är tänkt att bland annat täcka kostnaderna för luftföroreningar, är nedsatt till ett värde av 8,24 miljarder kronor. Dags att avveckla!
  • Reseavdrag kostar staten 5,6 miljarder kronor per år. Går i nio fall av tio till bilresor. Enligt Skatteverket är fusket omfattande. Den ursprungliga målgruppen – glesbygdsbor med höga kostnader för arbetsresor – är i minoritet bland dem som gör avdrag. Dags för reform!
  • Den som kör en förmånsbil får en rejäl rabatt jämfört med om hen (oftast han) hade köpt bilen själv. Det kostar staten nästan 2 miljarder kronor per år. Dags för reform!
  • Inrikes och utrikes resor med flyg är undantagna från energi- och koldioxidskatt. Flyget betalar alltså inte sina miljökostnader och staten går miste om en intäkt på minst 7,2 miljarder kronor per år. Dags att korrigera!

Det är dags att gå från ord till handling. Visst, att fasa ut subventionerna kräver i vissa fall tuffa internationella förhandlingar, obekväma beslut mot högljudda väljargruppers vilja. Vissa sektorer, som jordbruket, kan behöva kompenseras. Men kanske är oron för folkstorm större än det faktiska motståndet. I vår Sifo-­undersökning säger en majoritet av svenskarna att de vill avveckla klimatskadliga subventioner, även om det skulle öka deras privata utgifter. Budskapet är tydligt. Till alla politiker: vi har ett gravt systemfel! Det är dags att korrigera.

Ordförande Johanna Sandahl och generalsekreterare Karin Lexén.
Annons