Annons

Regeringen säger nej till att koppla på naturgas på stamnätet

Regeringen beslutar idag om att inte bevilja tillståndet för företaget Swedegas att koppla på naturgas på det befintliga gasnätet. Beslutet motiveras med att satsningar på naturgas skulle bygga in Sverige i ett fossilt beroende, vilket inte går i linje med klimatmålen.
– Det är verkligen värt att fira det här beskedet, säger Olivia Linander från kampanjen Fossilgasfällan.

PFAS i brandskum blir fråga för riksdagen

Efter Sveriges Naturs granskning av PFAS i brandskum och hur användningen av skum skiljer sig mellan olika räddningstjänster i Sverige lyfts nu problematiken i en motion till riksdagen.
– Det behövs en tuffare och mer effektiv lagstiftning för en minskad användning av PFAS, säger Åsa Westlund (S) som ligger bakom motionen.

EU-förbud stoppar inte nervgiftet klorpyrifos

Bekämpningsmedlet klorpyrifos kan orsaka skador på foster och ge försämrat IQ hos barn. Användandet är förbjudet i Sverige, men importerade varor är ofta besprutade med medlet. Nu vill EU förbjuda substansen helt. Men trots förbudet riskerar svenska konsumenter att exponeras.
– Även om EU förbjuder substansen så kan den fortfarande komma in i EU från tredje land via rester i livsmedel, säger Peter Bergkvist  på Kemikalieinspektionen.

Klimatförändringarna slår olika hårt mot Sveriges kommuner

Översvämningar, skyfall och värmeböljor. Klimatförändringarna sätter stor press på att Sveriges kommuner börjar anpassa sig till ett nytt klimat. Men klimatutmaningarna ser olika ut för olika kommuner. Här har kommunerna börjat förbereda sig på vad som kommer att hända.

Mindre pengar till kommunernas klimatanpassning

Klimatförändringarnas framfart ställer höga krav på att Sverige rustar inför kommande omställningar. Sveriges kommuner och regioner bär ansvar för många av de verksamheter som berörs. Trots detta minskar anslaget som ger kommuner möjlighet att söka statligt stöd till klimatanpassningsåtgärder.
– Det är väldigt problematiskt, säger Emma Bonnevier på Sveriges kommuner och landsting, SKL .

Största klimatstrejken i Sveriges historia

Fredag den 27 september genomfördes den största klimatstrejken i Sveriges historia. Bara i Stockholm samlades över 60 000 personer för att kräva ett stopp på de accelererande klimatförändringarna.
– Det här är rekord. Tillsammans skapar vi historia och räddar världen, säger organisatörer på plats.

Nya IPCC-rapporten – ”Värre än vi trott”

I dag presenterade FN:s klimatpanel IPCC sin specialrapport om effekterna på havet och jordens istäckta delar i en varmare värld. Och resultatet är oroväckande.
– Det är värre än vi trott, säger Tom Arnbom, havsexpert vid WWF.

Smarta fåglar skapar nya arter

Fåglar med större hjärna delar oftare upp sig i nya arter än de med mindre hjärna visar forskning gjord vid Göteborgs universitet. Det ger belägg för teorin om att arters inre egenskaper och beteenden är viktiga för artbildningen. Hittills det vill säga, i dagens värld av snabba miljöförändringar kan det mycket väl ändras.