Annons

Lysekilskretsen tar strid mot Preemraffs utsläpp

Preemraff vill fördubbla sina växthusgasutsläpp och bli Sveriges största utsläppare. Men uthålliga Lysekilskretsen tar striden mot jätteraffinaderiet, än en gång. När de möter de välbetalda konsulterna och advokaterna i domstolen känns det som att David möter Goliat.

Så blir den nya miljöbudgeten

I den gemensamma M- och KD-budget som röstades igenom i riksdagen i höstas skars två miljarder bort ur miljöbudgeten. Nu skjuts 1,8 miljarder kronor till i den nya regeringens vårändringsbudget. En del saker återställs. Men det sker också stora förändringar.

Mer pengar till nyckelbiotoper men stopp för nya

Skogsstyrelsen får 150 miljoner kronor extra för att kunna betala ut ersättning till skogsägare med en stor andel registrerade nyckelbiotoper. Däremot blir det ingen fortsatt inventering av nya nyckelbiotoper. Detta är en del av vårändringsbudgeten som presenteras i sin helhet nästa vecka.

Risk för dödlig stråldos från rostande förvar av radioaktivt avfall

Containrar som förvaras i Östhammars skärgård innehåller annat radioaktivt material än vad som var känt när de placerades där.  Containrarna ska därför flyttas men det dröjer trots att de rostar.  Och trots risk för stråldos som inte bara ger cancer utan även andra direkta strålskador.

De släppte ut mest koldioxid 2018

Sveriges koldioxidutsläpp från industrier ökade förra året med 445 000 ton. Orsakerna är ökad användning av fossila bränslen för el och värme och ökad produktion av diesel, cement och plast. Här är Sveriges största koldioxidutsläppare under 2018.

”Debatten har blivit en ekokammare”

Budskapet att äganderätten är under attack har förts fram under några år i skogstidningar och regionala tidningar utan särskilt mycket mothugg, enligt historiker Anna Sténs vid Umeå universitet.