Falkögat…

… gratulerar fältbiologen Alva Snis Sigtryggsson som av Världsnaturfonden WWF nyligen utsågs till årets miljöhjälte för sitt arbete med att rädda Ojnareskogen på Gotland. Men kungen vägrade att dela ut priset till henne. Den demonstrationen hamnade i varje tidning och sändes i varje tevekanal. Vi tackar för den majestätiska uppmärksamhet som frågan därmed fick.

Kampen för räkan

Det kunde ha varit en ren solskenshistoria – berättelsen om den lilla byföreningens lyckosamma kamp mot den stora räkodlingen. I byn Champerico i Guatemala har de som fiskar i mangroveträsket vunnit oväntade framgångar. Nya hot vid horisonten gör dock att berättelsen om mangroveskogarna innehåller både sol och skugga.

Barn & blommor

Therese Tussilago visar vägen in i skogsträdgården. Sebastian Solros och Laura Lejongap följer efter med lupp och håv. Det känns lite sagolikt när Natur­snokarna i Höör firar De vilda blommornas dag.

Sydafrika visar vägen

Den sydafrikanska organisationen Masifundise lyckade få med sig regeringen på en fiskepolicy som säkrar rättigheterna för det hotade småskaliga fisket. Nu används erfarenheterna för att bygga upp globala riktlinjer för småskaligt fiske inom FN-organet FAO.

SLU – ingen dold agenda

REPLIK * Artikeln »Enögd forskning« i SN nr 4/12 är en på många sätt försåtlig artikel som tecknar en nidbild av SLU. Läsaren får intrycket att ledningen för universitetet beslutat att ensidigt förorda GMO och nedvärdera ekologisk odling.

Torsken är tillbaka

Östersjötorsken har kommit tillbaka och vi kan nu äta den med gott samvete. I Västerhavet är situationen fortfarande allvarlig.

Bisfenol kan förbjudas i kvitton

KEMIKALIER * Bisfenol A bör förbjudas i kvittopapper, men inte i leksaker. Det föreslås i två nya utredningar från Kemikalieinspektionen. Naturskyddsföreningen vill ha ett svenskt totalförbud för Bisfenol A och alla liknande bisfenoler.

Uppåt för Kalix röda guld

Sedan fiskarna fick något att säga till om har siklöjfisket i norr blivit en succé. Nya redskap och frivilliga regleringar har skonat bestånden, samtidigt som ursprungsmärkning av rommen höjt både pris och kvalitet.

Vecka för hållbar framtid

UPPDRAGET * I oktober anordnades Framtidsveckan på flera håll i landet. Tanken är att skapa mötesplatser för lokal hållbarhet. På Värmdö är Naturskyddsföreningen initiativtagare. Pella Thiel är ordförande i Värmdökretsen.

Det stora blå skafferiet

Viktigast i Naturskyddsföreningens internationella arbete är att stödja det småskaliga, kustnära fisket. Det hotas dels av de industriella fiskeflottorna som med sin redskap närmast dammsuger haven, dels av att de kustnära miljöerna exploateras.