Bisfenol kan förbjudas i kvitton

Bisfenol kan förbjudas i kvitton

KEMIKALIER * Bisfenol A bör förbjudas i kvittopapper, men inte i leksaker. Det föreslås i två nya utredningar från Kemikalieinspektionen. Naturskyddsföreningen vill ha ett svenskt totalförbud för Bisfenol A och alla liknande bisfenoler.

REGERINGEN GAV i våras Kemikalieinspektionen (Kemi) i uppdrag att utreda ett nationellt förbud för det hormonstörande ämnet Bisfenol A i kvittopapper, leksaker och barnartiklar. Myndigheten kom nyligen fram till ett tudelat resultat. Utredarna säger ja till förbud mot bisfenol i kvittona, men inte mot samma ämne i leksaker och barnartiklar.

– Vi har inriktat oss på bisfenolkällor där barn är särskilt utsatta. Exponeringen är då väldigt mycket större från kvittopapper än från leksaker och barnartiklar av polykarbonatplast, säger Sten-Åke Svensson, avdelningschef för Industri- och konsumentkemikalier på Kemi. Därför är det enligt försiktighetsprincipen befogat med ett nationellt förbud mot bisfenol A i termopapper.

Ämnet går via huden in i kroppen. Butikspersonal som hanterar kvitton kan enligt Kemi få i sig halter på en nivå som hos gravida kvinnor kan vara skadlig för fostret. Även barn till butiks­personal som ammar är i riskzonen.

– Det är bra med ett förbud mot bisfenol A i kvittopapper, säger Ulrika Dahl, chef för miljögiftsavdelningen på Naturskyddsföreningens kansli. Men det vi behöver är ett svenskt totalförbud för Bisfenol A och alla bisfenoler med liknande egenskaper.

Ska man då vägra ta emot kvitton i butiken?

– Jag vill inte ge några rekommendationer, säger Sten-Åke Svensson. Det beror på hur pass försiktig man vill vara. Våra slutsatser grundar sig inte på solida bevis för att bisfenol är farligt, men den nya kunskap som finns ger anledning till oro.

Kvitton skrivs ut på så kallat termotransferpapper, en billig och enkel teknik. Kemi har undersökt arton olika alternativ till bisfenol i sådant papper, men alla har invändningar från miljö- och hälsosynpunkt eller är dåligt undersökta.

Bisfenol bryts ned ganska snabbt i kroppen, men den ständiga tillförseln från föremål i vår vardag gör att vi alla får i oss en kontinuerlig dos av ämnet. Dess hormonhärmande egenskaper gör att det kan ge effekter på foster och små barn även vid en mycket låg exponering.

 

I STUDIEN AV leksaker och barnartiklar har Kemikalie­inspektionen mätt bisfenolläckage från dessa produkter till en konstgjord salivlösning. De fann bisfenol i drygt hälften av proven.

– Problemet är att mätningarna gjordes delvis på fel sätt, i varje fall när man tittade på barnprodukter som är avsedda att vara i kontakt med varm mat eller dryck, säger Ulrika Dahl. Det avges väldigt mycket mer bisfenol vid högre temperaturer. Mätningarna gjordes vid rums- eller kroppstemperatur, vilket blir missvisande. Det faktum att man alls hittade bisfenol vid provtagningen av produkterna är dock i sig skäl nog för att förorda ett förbud, med hänvisning till försiktighetsprincipen.

eus existerande förbud mot bisfenol A i nappflaskor och i lock till barnmatsburkar har minskat små barns exponering för ämnet. Men källorna till bisfenol i våra kroppar är dock till stora delar okända. Den största spridningen för ammande småbarn är sannolikt via bröstmjölk, som kan innehålla 200 gånger mer bisfenol än vad de kan få i sig från de leksaker och barnartiklar som Kemi undersökt. 


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Anders Friström
Artikeln publicerades i