Drivgarnsförbud ger hopp för tumlaren

Drivgarnsförbud ger hopp för tumlaren

MÅNGFALD - EU-kommissionen föreslår ett omedelbart förbud mot användning av drivgarn längre än 2,5 kilometer i Östersjön. Från 2007 vill man helt förbjuda drivgarn inom hela EU.

Ett allvarligt hot mot tumlaren är användningen av drivgarn, som bland annat nyttjas i laxfiske till havs. Tumlarna fastnar i näten och drunknar. Redan 1994 antogs en FN-deklaration om att drivgarnsfisket ska upphöra för att minska bifångsten av småvalar, sälar och sjöfåglar. EU har senare förbjudit drivgarn längre än 2,5 kilometer i EUs alla vatten. Sverige och övriga Östersjöländer fick dock igenom krav på undantag och har fått använda drivgarn som är upp till 21 kilometer långa.

– Förslaget är en seger för miljörörelsen och ökar tumlarens chanser att överleva i Östersjön. Dessutom räddas även många sälar och sjöfåglar från drunkningsdöden, säger Svante Axelsson, generalsekreterare i SNF.

SNF har i mer än tio års tid, tillsammans med andra miljöorganisationer krävt ett stopp för drivgarnsfisket i Östersjön.

– Hittills har vi fått mycket svagt stöd från den svenska regeringen som i stället givit vika för fiskenäringen. Nu har regeringen möjlighet att visa att den tänker ta sitt ansvar i denna fråga, säger Klas Hjelm, naturvårdschef på SNFs kansli. Vi efterlyser också förslag för att begränsa bifångsterna i bottensatta garn och vanliga trålar.

www.snf.se/verksamhet/kust-hav/index.cfm


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Artikeln publicerades i