Hur mår miljön – kolla själv

Hur mår miljön – kolla själv

Vill du veta hur det går med skyddet av gammelskogar eller övergödningen av Östersjön?

På den nya webbplatsen www.miljomal.nu kan du följa hur väl vi når upp till de femton miljömål som riksdagen har satt upp. Med hjälp av kartor och diagram kan du följa miljöutvecklingen både länsvis och för hela landet.

www.miljomal.nu


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Artikeln publicerades i