Klimatduell

Dags för avspark. Sveriges Natur bjuder på sex klimatmatcher i utsläppsligan. Biobränsle ger mål, medan flyg och oljepannor betyder straffspark.

Skribent Cecilia Bertilsson

Företagen kämpar hårt om oss kunder och konkurrensen är stenhård. Men även miljö är en affärsidé och kan locka till sig gröna konsumenter. Sveriges Natur låter här företag inom sex branscher duellera två och två i klimatarbete. Genomgången visar att företag byter till lågenergilampor, satsar på grön el och videokonferenser. Men de riktigt stora miljögreppen tar de inte.

– I dag går en våg genom världen som säger att företag ska lösa alla miljöproblem. Men företagens uppgift är att generera vinst och när valet står mellan miljö och att tjäna pengar, då väljer företagen förstås att tjäna pengar, säger Olov Wolf-Watz, miljöanalytiker på Green Index som utfört granskningen åt Sveriges Natur.

Ett företag uttrycker sig så här rakt på sak: ”Om miljöavdelningen presenterar åtgärder som kostar pengar, då läggs avdelningen ned”.

Transporter är den största koldioxidboven för de flesta. För att minska utsläppen har Lindex, Hennes och Mauritz, SCA och Stora Enso valt att lägga lejonparten av sin frakt på båt eller tåg. Att fylla transporterna så mycket som möjligt och ha system så att vagnarna inte rullar tomma hem till fabriken är förstås vinst för både företag och miljö.

– Men miljöviljan är skör. Om det skulle bli lite dyrare att frakta med tåg än med lastbil, då faller valet i många fall på lastbil, säger Olov Wolf-Watz.

Ett par företag väljer tåg före flyg när de anställda ska resa. Saab och Hennes & Mauritz satsar på videokonferenser för att ytterligare minska resandet.

Grafiken (läs grafiken) visar varifrån företagens utsläpp kommer och vad de gjort för att minska sin påverkan på klimatet. Branscherna släpper ut olika mycket koldioxid, och spelar givetvis i olika divisioner. Skogsindustrin och oljebolagen är de riktigt stora utsläpparna och de har också en hög klimatindikator. Ica och Lindex använder Bra miljömärkt el och Hennes & Mauritz har gått över till lågenergilampor.

– Alla företag utom Statoil och skogsbolagen, redovisar bara klimatförbättringar på några tusentals ton och det visar att företag i dag inte prioriterar klimatfrågan, säger Olov Wolf-Watz.

Svenska Naturskyddsföreningen har länge jobbat med skatteväxling där en viktig del är att öka industrins kostnader för koldioxidutsläpp.

– Företagens spelregler måste bli tydligare. SNF vill både minska själva utsläppsbubblan för koldioxid och samtidigt öka priset på dessa utsläpp. Då skulle plötsligt även större investeringar blir lönsamma för företagen, säger SNFs generalsekreterare Svante Axelsson.
Han tycker att företagen har en tendens att förstora upp hindren och tro att förändringar alltid är väldigt dyra. Men när utvecklingen väl startar är det ofta lättare än alla trodde, menar Svante Axelsson och nämner utfasningen av freoner och bly i bensinen som exempel

Sveriges mål att minska koldioxidutsläppen med fyra procent till år 2010 från 1990 års nivå och halvera dem till 2050 verkar inte vara ett mål som finns i ryggmärgen på företagsledarna. De verkar mer tänka stabilisering än halvering och det finns flera tecken som pekar på att den svenska klimatpolitiken är på väg att släpa efter.

– Det finns risk att den helt havererar eftersom ingen tar sitt ansvar. Inte trafiken, inte industrin och inte värmeproducenterna, säger Svante Axelsson och fortsätter:

– Regeringen måste tydligt göra klart vart den ska gå. Den ska visa att klimatpolitiken bara kommer att bli tuffare och tuffare och det ger företagen en tydlig signal att miljöinvesteringar kommer att löna sig.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Cecilia Bertilsson
Artikeln publicerades i