Så laddar du bilen hemma

En samfällighetsförening kan behöva betala extra för installation av laddstolpar. Foto: Getty Images.

Så laddar du bilen hemma

Elpriserna skjuter i höjden, men det är fortfarande billigare och bättre att köra elbil än bensin- och dieselbil. För att skapa en laddplats går det att få stöd för installation. Sveriges Natur ger råd för hemmaladdning av bilen.

För att kunna sätta upp en laddbox för laddning av el- eller elhybridbil krävs så kallad rådighet över marken där den ska stå, alltså att den som ska sätta upp laddboxen bestämmer över marken. För boende i villa är det oftast fallet.

Det finns inga krav för laddboxar för privatbruk med strömstyrkor upp till 16 ampere, men vid laddning via ett motorvärmaruttag eller vanligt eluttag är det viktigt att anlita en behörig elektriker som kan kontrollera att det är säkert att ladda så. Risken för överbelastning och brand är annars stor.

Som privatperson med eget hus går det att få skattereduktion för kostnaden för arbete och material för installationen genom Skatteverkets ”Grön teknik”. Skattereduktionen är högst 50 000 kronor per år och person. Som regel krävs inget bygglov för installationen om det inte samtidigt byggs ett tak eller annat väderskydd.

Ompröva hos länsstyrelsen

Är du hyresvärd, bor i bostadsrätt, ingår i en samfällighetsförening eller driver ett företag går det att söka bidrag via Naturvårdsverkets projekt ”Ladda bilen”. Bidraget ges som ett engångsbelopp. Som mest går det att få ersättning för hälften av kostnaden, men max 15 000 kronor per laddpunkt. För ersättning för en redan installerad laddbox krävs att ansökan om bidrag skickas in senast sex månader efter installationen.

Hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och företag har oftast rådighet över sin mark. Däremot saknar de flesta samfällighetsföreningar, framför allt äldre, rätt att installera laddningsutrustning enligt föreningarnas anläggningsbeslut.

Är så fallet måste samfällighetsföreningen begära omprövning av tidigare beslut hos Lantmäteriet. Omprövningen är förenad med en kostnad beroende på förutsättningarna i enskilda fall, till exempel hur många fastigheter som berörs. På Lantmäteriets hemsida finns exempel med prisuppskattningar.

Artikeln publicerades i