Små steg mot bättre tankar

Små steg mot bättre tankar

Eva-Lena Neiman har denna gång hittat tre naturböcker, en ungdomsroman och en bok om design och påverkats av dem alla.

Skribent Eva-Lena Neiman

GODA BÖCKER leder inte automatiskt till goda handlingar. Att glädjas åt det vackra eller roliga gör oss inte automatiskt till bättre människor. Men alla våra samlade intryck, inte minst från böcker, lägger små bitar till det som var och en omformar till sin moral och livshållning.

INGEN KAN SÄGA hur många fler människor som efter att ha läst om eller tittat på gosiga isbjörnar gör något aktivt för att hejda klimatförändringen. Ändå har isbjörnarna blivit ett vanligt djur i svenska medier och i vår litteratur de senaste två åren. De krammjuka vita djuren säljer. Det är bra att inte bara gosiga, utan också blodiga isbjörnar får plats i Vindar från Arktis av Magnus Elander & Staffan Widstrand, Prisma. Det är en bok med fantastiska foton och en utmärkt balans mellan bilder och texternas längd, fakta och berättelser. Björnar, valrossar och iskylans speciella natur tål att tittas på många gånger, men det som fångar mig mest är helheten. Berättelserna målar sammantaget upp Arktis som en levande världsdel med kultur, människor, samhällen och nu också en växande turism i klimat¬krisens spår.

Stora musboken av Stefan Casta & Staffan Ullström, Opal, ger kunskap om natur på betydligt närmare håll, som kräver ett minimum av dramatiska strapatser, men inte desto mindre inspirerar. Jag har alltid haft en förkärlek för möss och sorkar. Staffan Ullströms illustrationer är så mjukt detaljerat gulliga att de är oemotståndliga för de flesta som inte har råttfobi. Med lite ny muskunskap i bagaget, tror jag att många kan ströva runt i naturen med en ny uppmärksamhet.

UTTERLIV av Kenneth Johansson & Anna Roos, Gullers, innehåller samma kunskapsförmedlande upptäckarlust. Det ger en extra dimension till naturströvande att hoppas på möten. Anna, ¬Kenneth och fler andra utterspanare gestaltar både väntan och spännande uttermöten. Boken innehåller också fakta om uttrar på andra håll i världen. Vilken ”dröm-obs” att se uttrar åka snökana! Kenneth fick vänta i tretton år innan han fick sina första utterbilder!

Författaren Mats Berggren hör till samma fältbiologgeneration som jag. Han har skrivit en rad romaner både för vuxna och ungdomar. Sista berättelsen om oss, Alfabeta, är en ungdomsroman som jag läste med stor behållning. Fältbiologerna i boken är nutida, men jag tror faktiskt inte att attityden och samhörigheten ser särskilt annorlunda ut än på 70-talet. Egentligen är det inte miljökampen som står i bokens centrum, utan frågor om moral och skuld. De är lika livsavgörande, oavsett vilken generation vi tillhör. Och naturligtvis har de en koppling också till hur vårt samhällsengagemang gestaltar sig och vilka vägar det tar i relationer och kärlek. Sista berättelsen om oss är en engagerande och skakande bok om ögonblick som blir livsavgörande.

SIST, Energi, Hur design kan göra skillnad av Kerstin Sylwan och Johanna Stål, Camino. Boken vänder sig i första hand till människor som arbetar inom branscher med anknytning till design av olika slag. Här ges utrymme åt forskare och entreprenörer med idéer om hur den hållbara designen ser ut och vad som krävs för att vi ska ta den till oss i vårt beteende. Här finns tankegångar om det som styr vårt handlande, de aspekter som både komplicerar och skapar möjligheter. Det handlar om andra vägar en rätlinjig kunskapsförmedling. Kanske måste elförbrukningen visualiseras för att vi ska bli medvetna? Nya former väcker medvetandet. Drivkrafter blottläggs och styrs i klok riktning. Det ger tankar till alla som vill hitta nya vägar mot en möjlig framtid.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Eva-Lena Neiman
Artikeln publicerades i