Små steg mot bättre tankar

Eva-Lena Neiman har denna gång hittat tre naturböcker, en ungdomsroman och en bok om design och påverkats av dem alla.

Ta fram er hemliga studie

”Ett hundratal kärnkraftverk måste stängas det närmaste decenniet” Skriver Eva Moberg i sin krönika. I media skrivs mest om de få som byggs.

Halva energin, hela välfärden

ENERGI * Billig energi kan vi glömma i framtiden, det gäller att energieffektivisera. Men hur får man det att hända? Det diskuterades på årets upplaga av Naturskyddsföreningens höstkonferens.

Svårfångat kol

KLIMAT * Koldioxidlagring är modeordet framför andra inom kraftindustrin. Kan man fånga in koldioxiden ur kolkraftverkens skorstenar och begrava den djupt ner i marken så Läs mer…

Bråk om EUs klimatpaket

KLIMAT * EUs klimatpaket kunde räddas vid senaste toppmötet, men riskerar fortfarande att urholkas. EUs klimatpaket var hotande nära att rämna vid EUs toppmöte i Läs mer…

Negawatt bäst för plånboken

Att använda energin effektivare är ingen ny idé. Men nu är tiden bättre än någonsin att satsa effektivisering. Sverige skulle kunna halvera sin energianvändning.

Lättare att bugga vindkraft

ENERGI * En ny utredning föreslår regellättnader för vindkraftsbyggen. Ganska bra, tycker Naturskyddsföreningen, men så mycket enklare blir det inte. Allt fler vindkraftsprojekt planeras nu Läs mer…

En spelare för klimatet

PORTRÄTTET * Han är den rekordunge professorn som blev regeringens klimatrådgivare. Det är koldioxidskatter och klimatpolitik som förändrar de stora strukturerna, menar Christian Azar. Individen kan inte ta på sig allt ansvar för att minska utsläppen.

Däggdjur i kris

MÅNGFALD * Enligt 2008 års rödlista över hotade arter i världen hotas en femtedel av alla däggdjursarter av utrotning. Men groddjuren är ännu mer hotade.