Annons

Kraftigt minskade utsläpp under pandemin

Förra året minskade de svenska växthusgasutsläppen med nästan 9 procent, enligt Naturvårdsverket. Delvis beror det på pandemin, men det handlar också om en långtgående trend sedan 1990-talet.

Klimatutsläppen minskar – men inte fort nog

Sveriges utsläpp av växthusgaser fortsätter att minska, men inte tillräckligt snabbt för att vi ska nå målet om ett fossilfritt Sverige i tid. Naturvårdsverkets nya prognos visar på 30 procents minskning till 2030.