”Skogslagstiftningen är ett hot mot miljön”

Debatt Med avstamp från skogsavverkning vid sjön Säven, i Borås kommun, pekar artikelförfattaren Jonas Häggström på att det behövs en ändring av lagen för att skydda natur och biologisk mångfald vid Sveriges stränder.

Allt fler undantag från strandskyddet

Antalet dispenser från strandskyddet har ökat kraftigt de senaste åren. Det visar en ny rapport från Naturskyddsföreningen, och utvecklingen är tydlig. Från 1990 till 2020 nästan fördubblades antalet dispenser från omkring 4 000 till 8 000.

Skydda strandskyddet

Krönika Ett år före ordinarie val står svensk politik inför många svåra och komplexa frågor. Vi befinner oss fortfarande i en pandemi, samtidigt som den omfattande miljökrisen med såväl ett skenande klimat som en naturkris blir allt mer akut.

Digital riksstämma 2021: Johanna Sandahl omvald

Efter åtta dagar avslutades Naturskyddsföreningens digitala riksstämma på onsdagen. Johanna Sandahl omvaldes i en styrelse med tolv personer, i enlighet med valberedningens förslag. Regeringen uppmanades samtidigt att värna strandskyddet och snabba på utfasningen av fossila bränslen.

Historisk försvagning av strandskyddet

Krönika Den 14 december presenterades Strandskyddsutredningen som tillsattes sommaren 2019 som en del av januariavtalet. Utredningens förslag innebär en historisk försvagning av strandskyddet och kan leda till att många stränder blir bebyggda och oåtkomliga för allmänheten, samtidigt som växt- och djurlivet drabbas hårt.

Vett och etikett på stranden

Barn Nu väntar varma dagar med sol och bad. Men vad får man egentligen göra i strandnära områden? Sveriges Natur tipsar om vattenvett och allemansrätt för både vuxna och barn.

Pandemin visar samhällets sårbarhet

Krönika Coronapandemin har på kort tid skakat om världen och innebär stort mänskligt lidande och enorma påfrestningar på våra samhällen. Krisen påverkar oss alla. I vardagen, i arbetslivet, i våra relationer till nära och kära, i arbetet för en friskare planet, och i föreningslivet.

Rör inte strandskyddet!

Krönika Det finns saker man inte saknar förrän de har förlorats. Allemansrätten är en sådan. Liksom strandskyddet.

Seger för lummern och byborna i Vik

Gislaveds kommun ville göra undantag i strandskyddet och tillåta 23 villor vid Viksjöns strand. Men Viks byalag och Gnosjö Naturskyddsförening förde lummerns, lommens och lugnets talan. Efter flera års kamp fick de rätt.

Vad händer med strandskyddet?

När Alliansen lämnade de bostadspolitiska samtalen i juni presenterade regeringen ett eget program den ska göra till sin politik. Regeringen ska bland annat tillsätta en utredare som ska se över en del av strandskyddet. Men utredaren dröjer.