Vinnare av Tidskriftspriset 2022 – ÅRETS TIDSKRIFT FACKPRESS
Vinnare av Publishingpriset 2022 – Medlemstidning – Individ

Annons

Strandskyddet är viktigt för att bevara biologisk mångfald och angeläget från klimatsynpunkt, men riskerar trots det att försämras. Foto: Getty Images

Ledare

Skydda strandskyddet

Ett år före ordinarie val står svensk politik inför många svåra och komplexa frågor. Vi befinner oss fortfarande i en pandemi, samtidigt som den omfattande miljökrisen med såväl ett skenande klimat som en naturkris blir allt mer akut.

Om bara några veckor ska regeringen presentera sitt förslag till statsbudget för 2022 – en budget som måste hantera alla dessa kriser. Statsbudgeten omgärdas av tuffa politiska förhandlingar och i samband med för sommarens regeringskris blev det tydligt att flera av Naturskyddsföreningens viktigaste frågor står i centrum av den politiska striden. En av dem är strandskyddet.

Naturskyddsföreningen har från start varit engagerad i strandskyddsfrågan och var drivande för dess tillkomst på 1950-talet. Ett starkt och generellt strandskydd är viktigt för att bevara biologisk mångfald. Det är även angeläget från klimatsynpunkt, eftersom skydd av strandnära miljöer säkrar naturliga kolsänkor och minskar risk för översvämningar.

I en tid då katastrofala översvämningar påminner om vår sårbarhet och strandnära bebyggelse kan bli oförsäkringsbar, ter det sig inte bara viktigt för att värna allemansrätten och miljön, utan också klokt av säkerhetsskäl, att bygga på ett säkert avstånd från vattnet.

Enligt en färsk Sifo-undersökning anser en majoritet av svenska folket, 60 procent, att det är en dålig idé att försvaga strandskyddet. Tre av fyra, 75 procent, anser dessutom att strandskyddet ska förstärkas längs kusterna och i stora tätorter där exploateringen är som störst. Detta är en tydlig signal.

Trots det har många starka ekonomiska intressen och partier drivit på för ett uppluckrat strandskydd. Den utredning som tillsattes som ett led i januariavtalet var ett resultat av en hård förhandling. Utredningens förslag, som C nu har villkorat för att stödja regeringen innebär omfattande försämringar i skyddet av våra stränder. Om utredningens förslag omsätts i ny lag riskerar många stränder med höga naturvärden och attraktiva lägen att bli bebyggda och oåtkomliga för allmänheten, samtidigt som skyddet mot klimatförändringar minskar.

Det är djupt olyckligt att ett uppluckrat strandskydd har blivit en infekterad fråga i ett komplext politiskt spel och att ett starkt strandskydd har kommit att ställas mot landsbygdsutveckling. Det gäller även andra frågor, som exempelvis skogen. Det borde vara en självklarhet för alla partier att verka för skydd av värdefulla skogar och ett förändrat skogsbruk – åtgärder som är helt nödvändiga för att bevara skogens biologiska mångfald och friska skogsekosystem, som i sin tur bättre står emot störningar i ett förändrat klimat, som stormar, bränder och insektsangrepp.

Den politiska striden står också om klimatet, där långt ifrån alla partier tycks ha förstått innebörden av den senaste larmrapporten från FN:s klimatpanel (IPCC). Att som vissa partier, i ljuset av IPCC:s larm, argumentera för exempelvis bibehållna fossila subventioner, är i det närmaste obegripligt.

Pandemin, klimathotet och naturkrisen kräver kloka beslut och politiskt mod. Naturskyddsföreningen har framfört en rad förslag på hur klimat- och miljöåtgärder kan stärkas. Vi kommer att följa budgetförhandlingarna noga och förväntar oss en seriös och handlingskraftig regering och riksdag.

Ordförande Johanna Sandahl och generalsekreterare Karin Lexén.

Läs fler ledare:

Vi behövs mer än någonsin
Rösta för klimatet
Det blåser upp till valvindar
Artikeln publicerades i