Annons

Slutförvaret saknar plan för långsiktig övervakning trots kärnvapenrisk

Förslaget till slutförvar av utbränt kärnbränsle i Forsmark saknar en plan för långsiktig övervakning och kontroll. Detta trots att den största risken med bränslet är att det kan användas för kärnvapen. Nu ställer Strålsäkerhetsmyndigheten krav på Svenskt kärnbränsle att förslaget ska uppfylla internationella krav.

Myndigheten avfärdar riskerna inför domstolen

Strålsäkerhetsmyndigheten säger inför Mark- och miljödomstolen att de avslöjanden som gjorts av Sveriges Natur om det föreslagna slutförvaret av kärnavfall grundas på extremfall. Men det värsta fallet som avslöjats och som kan ge stråldoser på 41 gånger riskdosen är inte beskrivet som extremt i de dokument som Sveriges Natur fått tillgång till. Ett fall med 25 skadade kapslar beskrivs till och med som mest troligt.

Dokumentet avslöjar: Så allvarliga är riskerna

Strålsäkerhetsmyndigheten påstår att de risker med slutförvaret som avslöjats är irrelevanta. Men ett nytt dokument visar att så inte är fallet. I det skriver myndighetsspecialisten med ansvar för granskningen av slutförvarets långsiktiga säkerhet om “kritiska osäkerheter och kunskapsluckor kring kapselns grundläggande funktion”.

Regeringen vill granska kärnsäkerheten

Regeringen vill granska kärnsäkerhet igen. Regeringen har beslutat att kontrollen av radioaktivt avfall, kärnsäkerhet och strålskydd ska granskas. Därför har Internationella atomenergiorganet IAEA bjudits in för att utföra granskningen.

Outredda risker kring utsläpp från kärnavfall

Outredda risker kan göra att kopparkapslarna som ska skydda svenskarna mot strålning från kärnavfall riskerar att gå sönder. Det säger professor Christofer Leygraf som tycker att Strålsäkerhetsmyndigheten borde ha granskat förslaget till förvar bättre.

Sista striden om kärnavfallet har inletts

Är slutförvaret av kärnavfall säkert i en miljon år eller kommer livsfarliga radionnuklider läcka ut redan inom hundra år?
Nu har striden om slutförvaret nått Mark- och miljödomstolen i Nacka.
Parterna står långt ifrån varandra och båda sidor hänvisar till vetenskapliga studier.